Author: | Category: News, Przepisy |

badania techniczne samochodu cenaBadania techniczne pojazdów co roku muszą wykonywać wszyscy właściciele samochodów w Polsce. Ich koszty można zaliczyć do łącznych kosztów wydawanych przez kierowców na eksploatację i utrzymanie samochodu.

W chwili obecnej Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów domaga się, aby zostały podwyższone w całym kraju opłaty za okresowe badania techniczne. W tym celu Izba złożyła już wniosek do Ministerstwa Transportu, który wkrótce ma zostać rozpatrzony.

We wniosku PISKP zawarła tabelę z nowymi, prawdopodobnymi stawkami opłat za badania techniczne samochodów, motocykli i quadów. Dziś za badanie techniczne samochodu płacimy 100 zł, w przypadku motocykla jest to 62 zł. PISKP proponuje podwyższenie opłat, odpowiednio do wysokości 150 zł oraz 100 zł. Właściciele quadów za badanie techniczne pojazdu mieliby zapłacić tyle ile właściciele samochodów.

Propozycje zmian stawek pobieranych od kierowców na Stacjach Kontroli Pojazdów są podyktowane ogólnym wzrostem cen, inflacją oraz zmianą w podatku VAT. Przypomnijmy, że ostatnio regulacje cenowe w tym sektorze były dokonywane aż 8 lat temu.