Author: | Category: Informacje, Przepisy |

Zmiany w OC 2012Od 11 lutego 2012 roku zmieniły się zasady ubezpieczeń komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej. Zmiany odbyły się z korzyścią dla samych kierowców, bowiem otrzymali oni wiele udogodnień.

Otóż, kierowcy wykupujący obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC po wskazanym terminie 11 lutego bieżącego roku, mogą w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia nie będzie przedłużała się przy sprzedaży auta. Niekorzystną dla Towarzystw Ubezpieczeniowych zmianą w OC jest to, że będą one musiały dokonywać zwrotu niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej za każdy dzień.

Zmiany w OC dokonane w tym roku skutecznie zlikwidują tzw. pułapkę podwójnego OC. Jeśli kierowca wykupi nową polisę OC i zapomni zrezygnować z dotychczasowej, to nie będzie zmuszony do zapłaty podwójnej składki. Dzieje się to na mocy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jej przepisy wskazują na to, że polisy OC wykupione od 11 lutego nie będą się automatycznie przedłużały przy sprzedaży auta, a kierowca może zrezygnować z niechcianej polisy, która przedłużyła się automatycznie.