Author: | Category: News |

13 stycznia 2011 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Stan infrastruktury drogowej a rozwój usług transportowo-spedycyjnych”, zorganizowana przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Głównym tematem rozmów przedstawicieli firm TSL były kwestie związane z wdrożeniem w Polsce krajowego systemu poboru opłat i konsekwencje tego faktu dla branży transportu drogowego. Z systemu tego, który w Polsce otrzymał nazwę „viaTOLL”, kierowcy będą docelowo korzystać na około 2000 km autostrad, 5000 km dróg ekspresowych i 600 km dróg krajowych. Uruchomienie „viaTOLL” zaplanowano na 1 lipca 2011 roku. Obejmie on obligatoryjnie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i ma zastąpić obowiązek wykupywania winiet. Na konferencji dyskutowano na temat kosztów, jakie będą musieli ponieść przedsiębiorcy po wprowadzeniu krajowego systemu poboru opłat. Przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt rozporządzenie w sprawie wysokości stawek zakłada następującą ich wysokość dla samochodów ciężarowych za przejazd 1 km drogi krajowej o klasie A i S:
– dla pojazdów powyżej 3,5 t do 12 t – od 0,25 zł do 0,40 zł,
– dla pojazdów powyżej 12 t – od 0,33 zł do 0,53 zł.
Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury wysokość opłat obowiązujących w systemie „viaTOLL” najprawdopodobniej wpłynie na wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw TSL.