Author: | Category: Informacje, News |

Z dniem 1 lipca bieżącego roku za przejazdy autostradami i drogami ekspresowymi, kierowcy ciężarówek i autobusów zapłacą wyższe stawki. 22 marca 2011 roku Rada Ministrów ustaliła nowe stawki opłaty elektronicznej za przejazdy.

Dla pojazdów samochodowych o masie minimum 12 ton i autobusów ustalono następujące opłaty:

  • Od 20 do 53 groszy za kilometr dla autostrad i dróg ekspresowych,
  • Od 16 do 42 groszy za kilometr dla wszystkich, pozostałych dróg krajowych.

Niższe z wymienionych stawek dotyczą autobusów. Zaprezentowana przez rząd zróżnicowana wysokości opłat jest uzależniona od kategorii pojazdów, jak i klasy emisji spalin. Generalnie, pojazdy ciężkie, które emitują większą ilość spalin, zapłacą za przejazdy drogami ekspresowymi i autostradami, więcej.

Wszystkie wpływy z opłat, które do 2018 roku mogą wynieść aż 14,2 mld zł zasilą Krajowy Fundusz Drogowy, co pozwoli na sfinansowanie kolejnych inwestycji w polskie drogi. Od 1 lipca 2011 roku wejdzie w życie tzw. system winietowy, który w 2014 roku ma objąć łącznie  aż 2880 km autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych.