Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

Czym tak naprawdę jest faktoring, kto i ile może na nim zyskać?

Płynność finansowa w firmie transportowej to jeden z najważniejszych elementów prowadzenia tego biznesu (szczególnie jeśli chodzi o małe, rodzinne firmy). Niestety rzadko zdarza się, że przewoźnik otrzymuje gotówkę od razu po wykonaniu usługi. Zazwyczaj terminy płatności są bardzo długie (sięgają nawet 100 dni). Także brak zleceń powoduje, że utrzymanie stabilnej sytuacji stanowi spore wyzwanie, a przecież nie może zabraknąć pieniędzy na wypłaty dla pracowników, spłaty rat, podatki, zakup paliwa do samochodu i inne koszty związane z prowadzeniem działalności. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad faktoringiem transportowym, który pozwala przedsiębiorcy otrzymać zastrzyk gotówki z tytułu wystawionych faktur, a tym samym sfinansować bieżące działalności.

faktoring transportowy

 

Sposób działania

Małe firmy przewozowe to jedne z najbardziej zadłużonych firm na polskim rynku. Obecnie jednak tylko kilkanaście procent z nich korzysta z faktoringu; większość podmiotów nie wie dokładnie jakie zalety niesie ze sobą to rozwiązanie i naraża się tym samym na utratę płynności finansowej.

Faktoring to wygodne narzędzie finansowania, które pomaga unikać przeterminowanych płatności oraz pozwala na utrzymanie stałego dostępu do gotówki. Dzieje się to w ten sposób, że faktor (wyspecjalizowana instytucja finansowa; najczęściej bank) nabywa od przedsiębiorcy roszczenia o zapłatę kwot należnych z tytułu prowadzonej dzialalności. Faktor wypłaca firmie od razu do 90% wartości faktury. Pozostała część (oczywiście pomniejszona o prowizję), trafia do przewoźnika niezwłocznie po tym, jak kontrahent zapłaci faktorowi całość należności. Firma faktoringowa kontroluje na bieżąco terminowość wpłat, a w przypadku opóźnień dyscyplinuje i upomina odbiorców.

Dodatkowo faktoring pozwala także unikać ryzyka w transakcjach, ponieważ faktor przed udzieleniem finansowania i realizacją usługi weryfikuje wiarygodność przyszłych kontrahentów (możliwość wyeliminowania niesolidnych lub niewypłacalnych partnerów i uniknięcia strat). Przewoźnik może także skorzystać z faktoringu ubezpieczonego, gdzie ryzyko wypłacalności odbiorcy bierze na siebie faktor.

 

Inne fakty na temat faktoringu

  • Obecnie faktoring kosztuje ok 1% wartości faktury i sukcesywnie staje się atrakcyjniejszy od tradycyjnego kredytu bankowego. W każdym przypadku klient może liczyć na dopasowaną do swoich potrzeb ofertę.
  • Większość polskich faktorów pomaga przewoźnikom realizującym usługi poza granicami kraju, dzięki czemu możliwa jest bezproblemowa weryfikacja odbiorców z całej Europy, rozliczanie w kilku walutach i zapezpieczenie transakcji, uwzględniając przepisy zagraniczne.
  • Aby skorzystać z zalet faktoringu przedsiębiorca często musi wcześniej wykazać się obrotami i przychodami o określonej wysokości.
  • Nierzadko wymogiem jest posiadanie kilku stałych zleceniodawców.
  • Są i takie instytucje finansowe, dla których nie są ważne twarde zabezpieczenia, lecz to dla kogo dana firma wykonuje zlecenia.
  • Faktorzy zapewniają zazwyczaj elektroniczny system do przesyłania faktur i monitorowania operacji.
  • Każda faktura może być przedmiotem odrębnej transakcji (wyceniana indywidualnie) lub przedsiębiorca może sprzedać cały obrót z danym kontrahentem.
  • Także firmy spedycyjne mogą skorzystać z oferty faktoringu.

 

Podsumowując

Faktoring jest rozwiązaniem problemów przewoźników, którzy borykają się z utratą płynności finansowej (zwłaszcza dla małych przedsiębiorców, którzy czekają kilka miesięcy na przelew od jedynego kontrahenta). Faktoring to doskonałe narzędzie finansowania, które pozwala przedsiębiorcy otrzymać gotówkę na długo przed wyznaczonym terminem płatności wystawionych faktur (nawet 90% wartości faktur w 24h), a tym samym eliminuje ryzyko powstania zatorów płatniczych, pozwala na regulowanie bieżących spłat i zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa przy braku dostępu do tradycyjnych źródeł kapitału.

 

Niewątpliwie wartością dodaną faktoringu jest także fakt, że instytucja finansująca przeprowadza monitoring (wywiad gospodarczy) i wyklucza z finansowania klientów, z którymi współpraca wiązałaby się z ryzykiem niewypłacalności.