Author: | Category: News, Przepisy |

W lutym br. została uchwalona przez Sejm zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług, która poszerza listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług związanych z przedstawicielstwem podatkowym. Dzięki tej aktualizacji polskie firmy transportowe, które występują w roli agencji celnej, będą mogły zwiększyć zakres swoich usług o obsługę podatkową transportowanych towarów.
Uprawnienia firm spedycyjnych odnoszą się do możliwości reprezentowania podmiotów zagranicznych, importujących towary do Polski, które następnie będą wywożone z naszego kraju na podstawie regulacji dotyczących transportu towarów wewnątrz Unii Europejskiej. Firma transportowa z uprawnieniami przedstawiciela podatkowego będzie mogła prowadzić odpowiednią dokumentację na potrzeby ewidencji zobowiązań podatkowych, oraz będzie sporządzać deklaracje podatkowe.
Dzięki wprowadzeniu nowych kompetencji dla polskich firm transportowych, będą one w stanie konkurować z zagranicznymi podmiotami z branży TSL w obsłudze międzynarodowego transportu towarowego.
Nowelizacja czeka jeszcze na akceptację Senatu. Zmiana ustawy może wejść w życie w ciągu najbliższego miesiąca, o ile proces legislacyjny przebiegnie bez zakłóceń.