Author: | Category: Informacje, Przepisy |

tirZgłoszenie tranzytowe powinno być wypełnione zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej. Wiele problemów nastręcza przedsiębiorcom prowadzącym działalność transportową tranzytową, wypełnienie pola numer 18 w zgłoszeniu tranzytowym.

W celu ułatwienia im dopełniania kwestii formalnych, departament wydał specjalne wyjaśnienie. Otóż, zgodnie z załącznikiem 37 do Rozporządzenia Wykonawczego, pole 18, dotyczące znaku środka transportu, w zgłoszeniu tranzytowym musi być każdorazowo wypełnione. Wyjątkiem od tej reguły jest dokonywanie przesyłek pocztowych lub sytuacja, w której to towary są umieszczone w kontenerach, które będą przewożone za pomocą pojazdów drogowych, jeżeli sytuacja logistyczna w miejscu wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na podanie znaków środka transportu.

W polu 18 w zgłoszeniu tranzytowym należy podać dokładne znaki, w tym numery, środka transportu, na który towary zostały bezpośrednio załadowane przy ich przedstawieniu organowi celnemu podczas wypełniania wszelkich formalności tranzytowych.