Author: | Category: Informacje, News |

Przetargi – pomoc w rozwoju biznesu oraz pozyskanie stałych zleceń!

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży transportowej jest bardzo wymagające. Jeżeli nie chcemy aby budowana latami firma stała się jedynie historią, warto już dziś zaplanować przyszłą sukcesję.

Wraz z upływem czasu i kreowaniem coraz bardziej złożonych procesów, transport zyskał zdecydowanie szerszą definicję, niż tylko zwyczajne przewożenie z punktu A do punktu B.

Przewoźnicy często bazują na rekomendacjach, poleceniach kolegów z branży, dobrej obiegowej opinii o firmie czy wzajemnym zaufaniu. Małe firmy lokalne, początkujący przewoźnicy mają największe trudności z organizacją i optymalizacją działań. Z pewnością każdy dostrzega konieczność usprawnienia transportu i zwiększenia jego efektywności.

stałe zlecenia transprotwe

 

Stałe zlecenia transportowe

Doświadczeni szefowie firm twierdzą, że stałe zlecenia są „na wagę złota”. Jak je zdobyć? Rozwiązaniem z pewnością są przetargi – zamówienia publiczne. Dla każdej firmy, fundamentem sukcesu rynkowego jest pozyskanie odbiorców. Przetargi to jedna z najłatwiejszych dróg do zdobycia intratnych kontraktów. Często podpisanie pierwszej umowy gwarantuje długofalową współpracę.

 

Postępowanie przetargowe – co to jest?

Ogromną przestrzenią gospodarczą, w której można zdobyć nowych kontrahentów oraz powalczyć o dodatkowe źródła finansowe (długoterminowe, stałe zlecenia) jest rynek zamówień publicznych. Ogłoszone postępowanie nazywa się zamówieniem publicznym lub przetargiem. Zawiera ono normy (określone czynności), które spełnić musi podmiot ogłaszający postępowanie (Zamawiający) oraz przystępujący do przetargu (Wykonawca lub Oferent). Określone procedury dokumentowania, zasady zawierania umów, zasady dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty, procedury odwoławcze regulowane są aktami powiązanymi z ustawą o prawie zamówień publicznych (w skrócie Pzp:: (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349))

W polskim ustawodawstwie jest osiem trybów udzielania zamówień:

 1. przetarg nieograniczony (Art. 39. – Art. 46.)
 2. przetarg ograniczony (Art. 47. – Art. 53.)
 3. negocjacje z ogłoszeniem (Art. 54. – Art. 60.)
 4. dialog konkurencyjny (Art. 60a. – Art. 60e.)
 5. negocjacje bez ogłoszenia (Art. 61. – Art. 65.)
 6. zamówienie z wolnej ręki (Art. 66. – Art. 68.)
 7. zapytanie o cenę (Art. 69. – Art. 73.)
 8. licytacja elektroniczna. (Art. 74. – Art. 81.)

Gdzie szukać informacji o dostępnych przetargach?

Wyszukiwanie informacji o dostępnych przetargach nie musi być kłopotliwe – chociaż sprawia to największą trudność w całym łańcuchu poszukiwania ofert. Istnieje bardzo dużo portali, które wyszły naprzeciw Klientom i przygotowały gotowe, czytelne zestawienia z danymi kontaktowymi oraz załączoną specyfikacją. Na bieżąco monitorują rynek zamówień z branży transportowej.

Można w jednym miejscu zdobyć nowe, satysfakcjonujące kontrakty!

Linki do najciekawszych stron (część z nich jest odpłatna)

 1. https://www.biznes-polska.pl/przetargi/
 2. http://www.pressinfo.pl/przetargi-i-zlecenia-transportowe.html
 3. http://www.przetargi.egospodarka.pl
 4. https://www.portalzp.pl/przetargi/
 5. http://www.przetargi.info/
 6. http://www.kig.pl/znajd-zagranicznego-partnera/oferty-i-przetargi-zagraniczne.html

Urząd Zamówień Publicznych, udostępnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Usługa jest całkowicie bezpłatna. Aby otrzymywać wiadomości o interesujących nas przetargach należy założyć konto „Wykonawcy” – adres internetowy http://www.portal.uzp.gov.pl

Po procesie rejestracyjnym, użytkownik sam określa kryteria wyszukiwania na podstawie, których będzie otrzymywał wiadomości o aktualnych przetargach

 1. http://www.uzp.gov.pl/
 2. http://www.bzp.pl/

 

Jakie są oczekiwania wobec potencjalnego przewoźnika?

Podczas przetargu, poza kryterium cenowym, przewoźnik powinien spełnić szereg innych wymagań. Istotnymi elementami są: stan techniczny pojazdów, elastyczne reagowanie na ewentualne zmiany, potencjał rozwoju, inwestycje własne, nowoczesne sposoby zarządzania, wiarygodność.

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych została znowelizowana w październiku 2014r. Wprowadzono ograniczenie stosowania najniższej ceny jako jedyne kryterium wyboru. Nie od dziś wiadomo, że kryterium „najniższej ceny” jest jednym z najgorszych rozwiązań decydujących o wyborze Wykonawcy. Pomimo podejmowanych kroków prawnych, których celem jest walka z tym trendem – praktyka pokazuje, że najtrudniej jest walczyć z przyzwyczajeniem.

Przewoźnicy, którzy są w stanie udowodnić, że realizują wysokie normy jakościowe współpracy, mogą być pewni, że „przetarg” pozwoli na nawiązanie długofalowej współpracy połączonej ze stabilnym rozwojem.

Jakie są najczęstsze powody odrzucenia oferty?

Jednym z głównych powodów odrzucenia oferty jest niekompletność wymaganych dokumentów, brak spełnienia wymagań opisanych w specyfikacji, niekonkurencyjna cena.

Polski transport będzie musiał zmienić swoje oblicze, a przewoźnicy nastawienie i podejście do klienta. Zostaną oni wręcz zmuszeni do szukania nowych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych. Koszty wzrosną, ale gdy w sposób ekonomiczny przedstawią je swojemu klientowi, jest duża szansa, że ten również się do nich dołoży, jak choćby Norwegowie, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że ich eksportowy towar (głównie ryby) musi na miejsce przeznaczenia dotrzeć świeży, czas transportu przedkładają na cenę.

Polski rynek transportowy jest jeden. Oczywiście, może się on różnić regionalnie kierunkami wykonywanego przewozu, możliwościami skorzystania z transportu kolejowego czy mas przeładunkowych. Ale jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną, to jest ona wspólna. Trzeba umieć dobrze liczyć, trzeba podchodzić z żelazną konsekwencją i analityką do różnych zagadnień, takich jak chociażby zamówienia publiczne (przetargi).

Polska branża transportowa jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem profilu, wielkości, zasięgu jak i specyfiki prowadzonej działalności, więc nie sposób mówić o jednorodnym wizerunku.

Potrzebna jest konsekwencja na wszystkich etapach planowania. Częste zmiany strategii raczej prowadzą do wzrostu kosztów i nie pozwalają budować dostatecznej przewagi. W prowadzeniu działalności transportowej pomocne są internetowe giełdy transportowe, na których samodzielnie poszukuje się ładunków i przewoźników. Trzeba uważnie obserwować ogłoszenia przetargowe, dzięki którym można zostać podwykonawcą jakiejś większej firmy, która wygrywa przetargi na samorządowe inwestycje.

Nie wszyscy więc wytrzymają tę próbę, ale na tym wszak polega gospodarka w XXI wieku…