Author: | Category: News, Przepisy |

kabotazJak uniknąć ograniczeń dotyczących kabotażu?

Z  transportem kabotażowym spotykamy się wtedy, gdy przedsiębiorstwo jest zarejestrowane na terenie innego państwa, niż wykonywana przez nie usługa. O kabotażu mówimy przykładowo wtedy, gdy pojazd zarejestrowany w Polsce wykorzystywany jest na co dzień do przewozu w Niemczech.

Ograniczenia

Z wykonywaniem kabotażu wiążą się jednak pewne ograniczenia, które zależą m.in. od tego, czy kierowca wjeżdża do kraju wykonywania kabotażu:

  • z ładunkiem – w tym przypadku jest uprawiony do maksymalnie 3 przewozów. Ostatni rozładunek rzeczy przed opuszczeniem kraju wykonywania kabotażu, powinien mieć miejsce w ciągu 7 dni od rozładunku towaru, z którym przewoźnik wjechał do kraju wykonywania kabotażu.
  • bez ładunku – może wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu 3 dni.

 

Dzień jest tutaj traktowany jako dzień kalendarzowy, a nie okres 24 godzin. Dlatego też całkowite okresy 7 czy też 3 dni, o których mowa w art. 8 (2), rozpoczynają sie o godz. 00.00 dnia następującego po ostatnim rozładunku rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym. Natomiast ostatni rozładunek kabotażowy powinien mieć miejsce najpóźniej 7 dnia o godz. 24.00(jeśli kierowca wjechał z ładunkiem)  lub 3 dnia o godz. 24.00.  (jeśli kierowca wjechał bez ładunku).

 

Jak uniknąć ograniczeń?

Jeśli chcemy wykonywać usługi transportowe bez ograniczeń wystarczy, że założymy samodzielny oddział naszej firmy w Niemczech. Taką możliwość daje nam wspólnotowe prawo do osiedlania się podmiotów gospodarczych na terenie państwa członkowskich UE. Zgodnie z rozporządzeniem GüKGKabotageV  o transporcie towarowym i ruchu kabotażowym, ograniczeniom podlegają bowiem ci przedsiębiorcy, którzy nie posiadają ani siedziby ani oddziału na terenie Niemiec. Zarejestrowanie oddziału pozwoli nam na wykonywanie przewozów kabotażowych bez konieczności ubiegania się przykładowo o nowe pozwolenie dla świeżo założonej firmy, czy też płacenia składek do niemieckiej kasy chorych.

Oddział należy zgłosić w urzędzie ds. gospodarki Gewerbeamt (koszt ok. 20€) oraz złożyć wniosek do rejestru handlowego (koszt ok. 500€). Oddział firmy oczywiście podlegać będzie niemieckim przepisom.