Author: | Category: Informacje, Systemy, Technologia |

Budowa systemu zarządzania ruchem w Polsce na poziomie krajowym jest koniecznością – taki pogląd wyraża zarówno resort transportu, jak i Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Krajowy System Zarządzania Ruchem ma być oparty o istniejącą infrastrukturę drogową, ale jednocześnie wykorzystywać zupełnie nowe, funkcjonalne rozwiązania. System ma być jednym z priorytetów perspektywy budżetowej UE na kolejne lata.

Celem budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem ma być poprawa organizacji ruchu w dużych miastach i poza nimi. GDDKiA chce pracować nad stworzeniem systemu zarządzania ruchem na podstawie rozwoju technologii istniejących. Również GDDKiA będzie zobowiązana do pracy nad integracją elementów systemów na drogach miejskich i krajowych. Integracji mają być poddane systemy badania natężenia ruchu, przepływu pojazdów i parametrów funkcjonowania dróg.

Należy zadbać o spójność wszystkich elementów składowych, jakie mają wejść w obręb Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Prace nad budową systemu mogą potrwać nawet kilka lat.