10 punktów odnośnie do najlepszej giełdy frachtowej

Przed skorzystaniem z giełdy frachtowej zaleca się prześledzenie poniższej listy kontrolnej:

  1. Ile ofert dotyczących ładunków/przestrzeni ładunkowych znajduje się codziennie w systemie?
  2. Ilu klientów jest związanych umową?
  3. Czy system jest dostępny w moim ojczystym języku?
  4. W ilu krajach wprowadzono system?
  5. Ilu klientów korzysta z niego w tych krajach?
  6. Czy istnieje kontrola wypłacalności?
  7. Czy istnieje infolinia wsparcia technicznego i czy jest ona bezpłatna?
  8. Jakie są warunki dostępu technicznego?
  9. Jak wyglądają jednorazowe i regularne koszty?
  10. Czy można najpierw bezpłatnie przetestować system w trybie rzeczywistym?