Author: | Category: News, Przepisy |

zwolnienia celne w imporcie do UkrainyNa Ukrainie została uchwalona 20 lipca 2012 roku ustawa zakładająca wprowadzenie w życie nowych zwolnień celnych w imporcie. Wszystkie towary i mienie wwożone na Ukrainę w ramach programów finansowanych przez Globalny Fundusz ds. Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, będą zwolnione z cła importowego. Dodatkowo, importerzy mogą liczyć na zwolnienie z opłat za dokonanie procedur celnych.

Co więcej, władze Ukrainy postanowiły, że towary przywożone na Ukrainę w ramach wspominanych programów, będą odprawiane na granicy w pierwszej kolejności. Muszą one być jedynie specjalnie oznakowane przy wwozie na Ukrainę.

Wszystkie towary, usługi i prace kupowane przez instytucje państwowe na Ukrainie za środki wydzielane w ramach realizacji programu Globalnego Funduszu ds. Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią będą na mocy powstałej ustawy zwolnione z obowiązku stosowania standardowych procedur zamówień publicznych. Na Ukrainie wyżej wymienione operacje nie będą opodatkowane.