Author: | Category: Prognozy, Przepisy |

czas-tirNowelizacja ustawy o transporcie drogowym w Polsce zmieni maksymalny czas pracy przedsiębiorców – kierowców. Nowe przepisy polskiego prawa, które zostały już podpisane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, będą dostosowane do regulacji unijnych.

Przedsiębiorcy kierowcy będą mogli więc po wejściu w życie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym pracować maksymalnie 48 godzin tygodniowo. Powyższe zmiany wynikają z obowiązku wdrożenia do polskiego prawa części przepisów tzw. pakietu drogowego Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z października 2009 roku.

Przedsiębiorcy kierowcy i kierowcy pracujący na własny rachunek będą musieli przestrzegać średniego, tygodniowego czasu pracy nieprzekraczającego 48 godzin. Przepisy zakładają ewentualne wydłużenie czasu pracy do 60 godzin tygodniowo, po spełnieniu warunku, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy przedsiębiorca nie przekroczył średniej normy wynoszącej 48 godzin.

Dodatkową zmianą uwzględnioną w nowych przepisach jest wymóg posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przy wykonywaniu krajowego transportu drogowego, bądź licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego.