Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

Przewoźnicy w Polsce muszą stograniczeniaosować się do różnych zasad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. W tym przede wszystkim do ograniczeń oraz zakazów ruchu samochodów ciężarowych. Warto zatem wiedzieć kogo one dotyczą, gdzie i kiedy obowiązują.

 

Zgodnie z Ustawą

Ograniczenia ruchu oraz zakazy ruchu w Polsce dotyczą pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej >12t., poruszających się po wszystkich krajowych drogach publicznych, z wyłączeniem autobusów. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Transportu (Dz.U. 147 poz. 1040 z 2007r).

 

Zakazy

W Rozporządzeniu ściśle określono okresy, w których zakazany jest ruch niektórych rodzajów pojazdów na drogach. I tak do końca 2013 r. obowiązują jeszcze następujące zakazy:

1. Zakazy świąteczne w dzień poprzedzający święto państwowe od godz. 18:00 do godz. 22:00

 

 • 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada Dzień Niepodległości

 

2. Zakazy świąteczne w święto państwowe od godz. 08:00 do godz. 22:00

 • 15 sierpnia Wniebowzięcie
 • 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada Dzień Niepodległości
 • 25 grudnia Boże Narodzenie
 • 26 grudnia Drugi Dzień Bożego Narodzenia

 

3. Zakazy wakacyjne w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć w szkołach (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012r.)

 • od godz.18:00 do godz. 22:00 w piątek,
 • od godz.08:00 do godz.14:00 w sobotę,
 • od godz.08:00 do godz. 22:00 w niedzielę.

 

Wyłączenia

Przepisy te nie mają zastosowania do pojazdów policji, ITD, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP, BOR, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego, jednostek służb ochrony radiologicznej oraz ochrony przed skażeniami, pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii a także pojazdów używanych przy budowie dróg i mostów, pojazdów do przewozu żywych zwierząt, dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt, dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, olej, części zamienne i wodę pitną, pojazdów do przewozu sprzętu transmisyjnego, do obsługi imprez masowych, do przewozu prasy, lekarstw i środków medycznych, do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej, w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego w przedsiębiorstwach, do przewozu ładunków niebezpiecznych, do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, do przewozu betonu, odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej (w promieniu 50km od tej stacji), w transporcie kombinowanym, pojazdów wolnobieżnych i ciągników rolniczych, pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu lub do odbiorcy przewożonego ładunku, pojazdów, które wjechały na terytorium Polski w odległości do 50km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujących na granicy na wyjazd.

 

Ograniczenie ruchu w miastach

W niektórych dużych miastach w Polsce obowiązują także czasowe zakazy wjazdów pojazdów ciężarowych. Wynikają one z rozporządzeń prezydentów miast.

 • Warszawa – dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej >16 ton codziennie w godzinach od 7.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 20.00.
 • Ełk – dotyczy pojazdów o masie całkowitej >14 ton w ruchu tranzytowym w centrum miasta
 • Łomża – dotyczy pojazdów o  masie całkowitej >10 ton w godzinach od 22:00 do 06:00 w ruchu tranzytowym
 • Wrocław – dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej >18 ton w szczycie komunikacyjnym
 • Toruń – dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej >18 ton w godzinach od 6.00 do 9.00 i od 13.00 do 19.00
 • Poznań – dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej >16 ton w godzinach od 7.00 do 9.00 oraz od 14.00 do 18.00
 • Gliwice – dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej >12 ton w godzinach od 00.00 do 04.00, od 06.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 18.00
 • Nowa Sól – tranzyt samochodów ciężarowych >15 ton jest  całkowicie zabroniony
 • Płock – planowane jest wprowadzenie stref , do których wjazd pojazdów ciężarowych będzie limitowany lub zakazany
 • Suwałki – dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej >14 ton
 • Sopot – dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej >24 ton

Niektóre firmy w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać specjalne zezwolenie (identyfikatory) na wjazd w strefę zakazu.

 

Podsumowanie:

Ograniczenia w ruchu i zakazy ruchu ciężarówek wynikają ze słabej przepustowości dróg w dni świąteczne, w których wzmożony jest ruch samochodów osobowych.

Pełen wykaz dni ustawowo wolnych od pracy oraz niezbędne informacje o ograniczeniach w ruchu można znaleźć na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.