Author: | Category: News, Przepisy |

Od 1 stycznia 2012 roku na francuskich i czeskich drogach zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat drogowych. O ich wysokości poinformowała firma opłaty drogowe we Francji i CzechachDKV Euro Service, będąca operatorem karty paliwowej przeznaczonej dla transportu międzynarodowego.
Warto przy tym dodać, że nowe stawki opłat drogowych we Francji i Czechach obejmują pojazdy wyłącznie powyżej 3,5 tony.
Pojazdy poruszające się po Francji zapłacą inne stawki za przejazdy autostradami w systemie TIS PL, zarządzanymi rzez trzy różne firmy: APRR, SANEF oraz SAPN. Jeśli chodzi o operatora APRR, to zmienił on stawki opłat drogowych, pozostawiając taki sam tryb naliczania rabatów. Operatorzy SANEF i SAPN będą zaś naliczać rabaty zależne od klasy podatku, ale pozostawili stawki opłat na ubiegłorocznym poziomie.
W Czechach zaś obowiązuje od nowego roku inny taryfikator opłat drogowych, dotyczący wszystkich pojazdów ciężarowych i autobusów o ciężarze powyżej 3,5 t.
W obu krajach istnieje możliwość rozliczania opłat drogowych bezgotówkowo, przy użyciu operatora kart paliwowych DKV Euro Service.