Author: | Category: Informacje, Technologia |

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej i Służby Celnej informuje, że z dniem 17 grudnia tego roku na przejściu granicznym w Korczowej rozpoczyna się realizacja pilotażowego projektu FORECASTER. Na czym on polega?
Jest to nowy system dokonywania odpraw samochodów przejeżdżających przez granicę w Korczowej. Stworzony zostanie tam tzw. zielony korytarz, który będzie wybierany przez kierowców deklarujących brak towarów do zgłoszenia celnego. Kontrola na „zielonym korytarzu” ma odbywać się na podstawie analizy ryzyka. Jeśli kierowcy będą próbowali wykorzystać bezcłowy korytarz do przemytu, czekają ich w przypadku kontroli dotkliwe konsekwencje prawne.
Projekt FORECASTER ma na celu zwiększenie stopniowo przepustowości wszystkich przejść granicznych w Polsce. Jeśli przejdzie pomyślnie testy w Korczowej, najprawdopodobniej zacznie funkcjonować również na innych przejściach granicznych.
Jednocześnie, w ramach pilotażowego projektu Służby Celne i Straż Graniczna mają wprowadzić w życie zupełnie nowe procedury w organizowaniu kontroli na granicach. Dąży się do zminimalizowania wszelkich czynności rejestrujących.