Author: | Category: News, Przepisy |

Na posiedzeniu Grupy Wysokiego Szczebla Międzynarodowego Forum Transportowego ITF, które miało miejsce w stolicy Francji w dniach 17-18 lutego, dyskutowano na temat rozwoju kontyngentu zezwoleń EKMT. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Federacji Rosyjskiej przedstawili zupełnie nowe żądania. Okazuje się, że nie będą one łatwe do spełnienia.
Wszelkie żądania strony rosyjskiej zostały przesłane do konsultacji wszystkim państwom członkowskim Międzynarodowego Forum Transportowego. Państwa miały czas na zajęcie stanowiska w tej sprawie do 23 lutego.
Kolejne posiedzenie Grupy roboczej ds. transportu drogowego zostało zaplanowane na 21-22 marca bieżącego roku. W tym czasie będą trwać rozmowy, których celem jest finalne rozstrzygnięcie kwestii zezwoleń EKMT. Na spotkaniu podjęte zostaną decyzje w sprawie odblokowania pozostałych zezwoleń transportowych, które ważne są na przewozy do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu oczywiście do złożonych 2 lutego deklaracji strony rosyjskiej. Przed rozstrzygnięciem problemu, o którym mowa powyżej, funkcjonuje jedynie 67 zezwoleń bazowych EKMT. Są one ważne na terenie Federacji Rosyjskiej.