Author: | Category: News, Prognozy |

Transport międzynarodowy – raport i dane statystyczne GITD

Sukcesywnie przybywa polskich firm zajmujących się międzynarodowymi przewozami  drogowymi w EU. Potencjał rynkowy jest ogromny; świadczy o tym liczba wydanych licencji, wypisów z licencji oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Tylko w ubiegłym roku wydano 31279 licencji na międzynarodowy drogowy transport zarobkowy rzeczy. Było to o 1261 wydań więcej niż w 2014 r. Stale przybywa też nowych firm obsługujących rynki zagraniczne a polscy przedsiębiorcy transportowi sukcesywnie poszukują nowych kierowców.

Pełnych danych statystycznych dostarczają coroczne sprawozdania na temat wydanych przez GITD dokumentów.

transport miedzynarodowy raport

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Rok 2015 był bardzo dobry jeśli chodzi rozwój rynku przewozów międzynarodowych. Z zebranych informacji wynika, że w badanym okresie udzielono 8044 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy oraz 414 zezwoleń w zakresie przewozu osób. To prawie dwukrotnie większy wynik w porównaniu z rokiem 2014, kiedy to udzielono 4251 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy oraz 234 zezwoleń w zakresie przewozu osób. Dla porównania w 2013 r. udzielono odpowiednio 926 i 63 takich zezwoleń.

Dla przypomnienia zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego obowiązuje od 15 sierpnia 2013 roku. Chcąc je uzyskać należy spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009. Stosowne uprawnienia dla międzynarodowego transportu drogowego wydaje biuro ds. obsługi transportu międzynarodowego.

Licencje i wypisy z licencji

Z dostępnych danych statystycznych widzimy również jak w ciągu ostatnich lat kształtowała się liczba wydanych licencji na międzynarodowy drogowy transport zarobkowy rzeczy oraz liczba wydanych wypisów do tych licencji. W 2015 r. wydano aż 31279 licencji na przewóz rzeczy w EU. Rok wcześniej wydano 29488 licencji. Różnica ilościowa do poprzedniego roku wyniosła 1791 i stanowiła 6,07%. Dla porównania w 2013 r. wydano 28227 licencji, w 2012 r. 26614, a w 2011 r. 26418. Każdy kolejny rok jest o kilka punktów procentowych lepszy od poprzedniego.

Jeśli chodzi o wypisy do licencji ich liczba kształtowała się w następujący sposób: w 2015 r. wydano 185400 wypisów (było to o 14051 sztuk więcej niż rok wcześniej; wydano wówczas 168645 sztuk), w 2013 r. liczba wydań osiągnęła 154594, w 2012 r. 144250, a w 2011 r. 147970. Tutaj również różnice ilościowe do poprzednich lat są znaczne (notowane są prawie 10% wzrosty w ostatnich latach).

W 2015 r. wydano także 3099 licencji oraz 11783 wypisów na przewóz osób autokarem lub autobusem. Tutaj odnotowano nieznaczny spadek w porównaniu z rokiem 2014, kiedy to wydano 3188 licencji oraz 11108 wypisów. Jednocześnie wydano 203 zezwolenia na międzynarodowe przewozy regularne w UE i 1899 wypisy z tych zezwoleń, 518 zezwoleń na międzynarodowe przewozy regularne poza UE i 1828 wypisy z tych zezwoleń, 176 zezwoleń na międzynarodowe przewozy okazjonalne i 628 wypisy z tych zezwoleń.

Zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne

Liczba zaświadczeń na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie.  W 2015 r. wydano 7026 sztuk takich zezwoleń, w 2014r. 7474 sztuk, w 2013 r. 7463 sztuk, w 2012 r.  7190 sztuk i w 2011 r. 7413 sztuk. Podobny trend utrzymuje się w ilości wydanych wypisów do zezwoleń na transport na potrzeby własne: w 2015 r. było to 16452 sztuk, w 2014 r. 15787 sztuk, w 2013 r. 15826 sztuk, w 2012 r. 15339 sztuk i w 2011 r. 15965 sztuk.

Świadectwa kierowcy

W 2015 r. wydano 13238 świadectw kierowcy (w 2014 r. było to 6809 a więc o 6429 sztuk mniej). Liczby te świadczą o rosnącym zapotrzebowaniu polskiej branży TLS na kierowców zawodowych; których w Polsce niestety brakuje. Dla porównania  w 2013 r. wydano 4771 świadectw kierowcy, a w 2012 r. 4221 sztuk. Co roku najwięcej wydanych świadectw przypada na obywateli  Ukrainy (10022 – liczba wydanych świadectw w 2015 r.), Białorusi (2678 – liczba wydanych świadectw w 2015 r.) i Mołdawii (289 – liczba wydanych świadectw w 2015 r.). Na kolejnych miejscach są kierowcy z Rosji, Kazachstanu i innych.

Coraz więcej ekologicznych pojazdów

W  2015 r. spadła liczba wydanych certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (wydano ich w sumie 7847 podczas gdy w 2014 r. było to 11098, a w 2013 r. 11850). Najwięcej certyfikatów wydaje się dla naczep, pojazdów z normą Euro 5, a także pojazdów z normą Euro 6. Jeśli chodzi o pojazdy towarowe z normą Euro 6 jest ich obecnie już 26691 podczas gdy jeszcze rok wcześniej zarejestrowanych było 8270 tego typu pojazdów. Także pojazdów z normą Euro 5 jest coraz więcej na rynku (w 2015 r. zarejestrowanych było 85834 sztuk, w 2014 r. 79515, w 2013 r. 64593, w 2012 r. 44142).

W sumie zarejestrowanych jest 185400 pojazdów towarowych. W grupie zarejestrowanych pojazdów największą ilość stanowią pojazdy powyżej 20 ton (130231 sztuk), pojazdy od 1-6 ton (43537 sztuk) oraz pojazdy od 6-20 ton (11528 sztuk).

Podsumowując

Mimo kłód rzucanych pod nogi polskim przewoźnikom koniunktura w transporcie międzynarodowym w ostatnich latach nadal jest bardzo dobra. Statystyki pokazują, że z roku na rok przybywa polskich firm wykonujących przewozy drogowe w EU. Sukcesywnie zwiększa się ilość wykorzystywanych przez nie pojazdów, a tabor jest coraz bardziej ekologiczny. Czy taki trend się utrzyma pokaże czas.