Author: | Category: Informacje |

Wszystkie samochody użytkowe powyżej 3,5 tony, korzystające z norweskich dróg, muszą mieć od Nowego Roku obowiązkowo zainstalowany nadajnik do automatycznego poboru myta. Wszystko za sprawą nowych przepisów, których niedopełnienie będzie groziło wysoką karą pieniężną. Jak zmiana ta wpłynie na przewoźników obsługujących trasy do w Norwegii oraz niezależnych kierowców?

Norwegia

 

AutoPass, opłaty w Norwegii

 

W Norwegii mamy do dyspozycji 23 000 km dróg krajowych, 16 000 km dróg regionalnych i tylko ok. 75 km autostrad. Trzeba zaznaczyć jednak, że posiadają one idealną nawierzchnię, co sprawia, że jazda po nich jest bardzo komfortowa…ale też wyjątkowo droga. Tak jak w większości państw europejskich płatne jest tam korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz dodatkowo przejazdy tunelami, mostami, przeprawy promowe,a także niektórymi drogami prywatnymi. Opłacie podlega również wjazd do większych miast – Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger i Kristiansand (opłata pobierana jest na wszystkich głównych trasach wjazdowych).

Za przejazd norweskimi drogami muszą płacić wszyscy kierowcy, niezależnie od narodowości. Istnieją dwie klasy taryfowe: pojazdy lekkie (3,5 tony i mniej) i pojazdy ciężkie (powyżej 3,5 tony). Motocykle nie płacą za przejazd w Norwegii.

Na terenie kraju istnieje ok. 50 punktów pobierania opłat, które działają w systemie manualnym (mniej niż 2%; za przejazd płaci się przy okienku gotówką lub kartą) lub automatycznym (większość bramek na drodze jest bezzałogowa, a opłatę za przejazd uiszcza się w specjalnym automacie). Najbardziej rozpowszechniony jest systemem AutoPass, oparty o zamontowane w pojeździe urządzenie AutoPass Box. Nadajnik AutoPass Box umożliwia zapis wszystkich przejazdów przez bramkę na płatnych odcinkach dróg. Bramki dla użytkowników systemu oznaczone są znakiem „Ikke stopp” lub „Do not stop” i nie trzeba się przy nich zatrzymywać. Bramki fotografują automatycznie przejeżdżające samochody i rejestrują ich numery rejestracyjne w bazie danych. Opłaty za przejazd rozliczane są w określony w umowie sposób (na automatycznej bramce drogowej lub na stacji benzynowej za pośrednictwem odpowiedniego druku, za pomocą strony internetowej systemu Auto Pass lub za pomocą konta kredytowego założonego u jednego z wielu norweskich operatorów drogowych).

Dzięki systemowi AutoPass można przejechać łatwo i bezstresowo nie tylko przez Norwegię, ale także przez całą Skandynawię, w której system ten z powodzeniem funkcjonuje

 

Nowe wymagania dla transportu komercyjnego w Norwegii

Do tej pory wszyscy użytkownicy płatnych dróg w Norwegii sami decydowali, w jaki sposób dokonywać rozliczeń za przejazdy (system Auto Pass był dobrowolny). Jednak wszystko zmieniło się, odkąd z dniem 01 stycznia 2015 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Norweskiego Rządu. W wyniku jego wprowadzenia wszystkie samochody dostawcze używane do transportu komercyjnego o masie powyżej 3,5 tony muszą mieć nadajnik, zainstalowany na wewnętrznej stronie przedniej szyby. W razie niespełnienia tego wymogu właściciele lub kierowcy podlegać będą grzywnie w wysokości 8000 NOK (ok. 1000 EUR). Jeśli nie zostanie ona zapłacona w ciągu trzech tygodni, jej wysokość wzrośnie do 1400 EUR. Jeśli do wykroczenia dojdzie dwukrotnie w ciągu dwóch lat, wysokość kary zwiększy się do 1900 EUR. Jak zastrzega norweska policja, służba celna oraz Zarząd Dróg Publicznych przepisy te będą rygorystycznie kontrolowane i przestrzegane.

Rząd tłumaczy, iż wprowadzenie nowego przepisu ma umożliwić bardziej efektywne pobieranie opłat drogowych od miejscowych i zagranicznych firm, jak również od niezależnych kierowców. Tym samym ma zapewnić równe traktowanie firmom transportowym z Norwegii i z zagranicy. Dodatkowo rozwiązanie to pozwoli obniżyć koszty operacyjne i administracyjne ponoszone przez instytucje zajmujące się poborem opłat, a pozyskane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na projekty budowy nowych bezpiecznych i dobrych jakościowo dróg.

 

Jak zamówić wymagany czytnik?

Polscy przewoźnicy przewożą transportem drogowym do Skandynawii prawie 3 mln ton ładunków rocznie, do Polski transportowanych jest trochę ponad 2,8 mln ton ładunków. Wielkość eksportu i importu wskazuje na duże zainteresowanie wśród naszych firm tym północnym rynkiem Europy.

Rodzimi przewoźnicy obsługujący trasy do Norwegii pojazdami powyżej 3,5 tony, jeśli jeszcze tego nie zrobili, powinni jak najszybciej zamówić elektroniczny czytnik (toll tag) za pośrednictwem strony internetowej www.autopass.no lub www.easygo.com. Należy też podpisać umowę z jednym z operatorów systemu opłat drogowych, podać wszystkie dane pojazdu oraz zapłacić depozyt. Urządzenie zostanie wysłane pocztą na wskazany adres. Można też je otrzymać na granicy norweskiej (również po dopełnieniu formalności i wniesieniu depozytu). Po przejechaniu danej bramki opłatę drogową będzie można uiścić przy pomocy prawnych środków płatniczych (karty kredytowej, karty paliwowej, konta bankowego, itp.).

 

Podsumowując

W Norwegii od dawna obowiązuje system poboru opłat drogowych pobieranych za przejechane odcinki dróg – system AutoPass. System ten funkcjonuje na niemalże wszystkich drogach i odcinkach dróg płatnych. Od teraz wyposażenie pojazdu w czytnik do automatycznego poboru myta jest już obowiązkowe dla każdego samochodu powyżej 3,5 tony, używanego do transportu komercyjnego.

Wprowadzenie obowiązku posiadania czytnika w pojeździe może niestety utrudnić życie niektórym przewoźnikom; szczególnie tym jeżdżących sporadycznie do Norwegii. Warto też dodać, że opłaty drogowe w kraju fiordów zaliczane są do jednych z najwyższych w całej Europie.

 

Informacja za www.spedycje.pl, www.ponadnormatywni.pl, www.trucks.com.pl, www.tollticets.com