Zmiany w kodeksie wykroczeń dla kierowców

Posted by in Informacje, News, Przepisy

Ministerstwo Sprawiedliwości wystosowało projekt nowelizacji kodeksu wykroczeń. Jeśli zyska on akceptację posłów, sądy będą miały pełne prawo do nakładania na kierowców nawet dwukrotnie wyższych kar niż w chwili obecnej. Jeśli nowelizacja rzeczywiście wejdzie w życie, to wzrosną kary grzywien. Dolna granica grzywny zostanie podwyższona z 20 do 50 zł, zaś grzywny w wysokości 5000 zł… Read more