Czy ewidencjonować dojazd kierowcy?

Post dodany przez w Przepisy

Przewoźniku bądź czujny, dojazd kierowcy do pojazdu może okazać się pretekstem dla organu kontrolnego do nałożenia wysokich kar. Cała sprawa rozbija się o artykuł 9 Rozporządzenia 561/2006/WE, który brzmi: Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, okres ten można… Czytaj dalej