Od 21 lutego 2011 obowiązują nowe zasady wyliczania odpowiedzialności przewoźników drogowych za utracony towar

Post dodany przez w Informacje, Przepisy

Tego dnia wszedł w życie ratyfikowany przez Polskę „Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)” z dnia 5 lipca 1978 r. Według dotychczas obowiązujących zapisów (art. 23. pkt 3. Konwencji) w przypadku utraty towaru przewoźnik zobowiązany był do wypłaty odszkodowania, którego wysokość nie mogła przekroczyć równowartości 25 złotych franków szwajcarskich za kilogram… Czytaj dalej