Chorwackie zezwolenia transportowe na rok 2014

Posted by in Informacje, Przepisy

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego Głównej Inspekcji Transportu Drogowego otrzymało od Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Zagrzebiu 500 sztuk zezwoleń na kraje trzecie na rok 2014. Zezwolenia zostały wydane przez chorwackie ministerstwo Gospodarki Morskiej, Transportu i Infrastruktury. Obecnie, po 1 lipca 2013 roku, kiedy Chorwacja przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, w przypadku wykonywania przewozów w… Read more

Problemy z nowymi licencjami w 2013r.

Posted by in Informacje, News, Przepisy

Zmiany dotyczące m.in. licencjonowania działalności transportowej, wprowadzenia pojęcia bazy eksploatacyjnej oraz dobrej reputacji były potrzebne. Obecnie mamy do czynienia z nowymi formami poświadczeń finansowych. Przedsiębiorca musi być bowiem w stanie, w każdym momencie roku finansowego, spełnić swoje zobowiązania. Każdy przewoźnik musi przedstawić roczne sprawozdanie finansowe. Musi z niego wynikać, że dysponuje on kapitałem i rezerwami… Read more

Kłopoty z przedłużeniem licencji dla przewoźników od 4 grudnia

Posted by in News, Przepisy

4 grudnia 2011 roku weszły w życie liczne zmiany dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika w Polsce. W tym dniu zaczęły obowiązywać przepisy tzw. pakietu transportowego, które wyznaczone są rozporządzeniami unijnymi. Pakiet reguluje dostęp do zawodu przewoźnika drogowego, ale nie tylko. Dotyczy on również dostępu do rynku drogowych przewoźników rzeczy, jak i dostępu do rynku drogowych przewozów… Read more