Jak przewozic towary niebepzieczne?

Post dodany przez w Przepisy

Jak przewozic towary niebepzieczne? Dokonywanie przewozu towarów niebezpiecznych w całej Unii Europejskiej wymaga dostosowania się do przepisów tzw. umowy ADR. ADR to skrót od wyrażenia z języka francuskiego- L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. ADR jest międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ta zawiera przepisy… Czytaj dalej