Instytut Badawczy Dróg i Mostów pracuje nad wporowadzeniem Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP) w Polsce.

Posted by in Informacje

ISKIP to uniwersalny automatyczny system, który identyfikuje pojazdy rozpoznając ich typ, rodzaj, markę, kolor oraz numer rejestracyjny zapewniając 95% wykrywalności. System ten, podobnie jak fotoradary może być instalowany na stałe np. na przejściach granicznych, ważnych węzłach drogowych czy mostach m.in w celu przeprowadzenia stastyk a w wersji przenośnej może służyć służbom specjalnym. Program ten używany… Read more

Czy kolej w przyszłości odciąży transport drogowy?

Posted by in News

Dzięki zniesieniu kontroli na granicach państw należących do Unii Europjskiej, transport drogowy stał się jeszcze szybszy i bardziej swobodny. Zniesienie granic wewnętrznych w UE zaowocowało również utworzeniem jednolitego rynku, co oznacza, że produkty które kupujemy na co dzień są transportowane z różnych zakątków naszego kontynentu. Dzięki temu konsumenci mają większy wybór towarów, które dostarczane są… Read more

Unia Europejska stawia nowe wymagania dla firm transportowych

Posted by in Informacje, News

28 marca 2011 roku Komisja Europejska zaakceptowała wytyczne dotyczące rozwoju transportu w Unii Europejskiej. Ta tzw. Biała Księga Transportu zawiera wiele postulatów odnoszących się do towarowego transportu drogowego – głównym celem jest obniżenie emisji CO2 w transporcie o 60% do 2050 roku w odniesieniu do stanu z 1990 roku. Założenie takie będzie miało bezpośredni wpływ… Read more

Od 1 kwietnia 2011 w Rosji, Białorusi i Kazachstanie transport towarów na nowych zasadach

Posted by in News, Przepisy

Z początkiem kwietnia wejdą w życie nowe regulacje dotyczące towarowego transportu drogowego na terenie Rosji, Białorusi i Kazachstanu, czyli państw tworzących Unię Celną. Przede wszystkim przestanie obowiązywać konieczność kontroli celnej na granicy rosyjsko-białoruskiej. Dodatkowo zmniejszony został wykaz towarów, które podlegają kontroli celnej na tej granicy z około 11 tysięcy do zaledwie kilkudziesięciu. Kolejnym krokiem rozwoju… Read more

Opony niespełniające norm są sprzedawane w Europie

Posted by in Informacje

Wykonane przez specjalistów z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Wyrobów Gumowych (w skrócie ETRMA) testy wykazały, że w gronie 45 producentów opon, 12 modeli wyprodukowanych przez 9 różnych firm, nie spełnia restrykcyjnych norm unijnych. Mimo to, opony te wciąż znajdują się w obrocie handlowym. Testy trwały przez kilka miesięcy i zakończyły się 18 lutego 2011… Read more

W końcu! Rozbudowanie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Posted by in News

15 lutego bieżącego roku zawarta została umowa na budowę kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. W siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei mieszczącej się we Wrocławiu spotkali się inwestor, reprezentowany przez dyrektora DSDiK oraz przedstawiciel firmy EUROVIA POLSKA SA z Kobierzyc, która jest wykonawcą obwodnicy. W spotkaniu dodatkowo udział wziął Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Łuźniak…. Read more