Author: | Category: Informacje, News |

transport samochodowy28 marca 2011 roku Komisja Europejska zaakceptowała wytyczne dotyczące rozwoju transportu w Unii Europejskiej. Ta tzw. Biała Księga Transportu zawiera wiele postulatów odnoszących się do towarowego transportu drogowego – głównym celem jest obniżenie emisji CO2 w transporcie o 60% do 2050 roku w odniesieniu do stanu z 1990 roku.
Założenie takie będzie miało bezpośredni wpływ na bazę samochodową, która aktualnie istnieje w firmach transportowych – urzędnicy zakładają zastąpienie samochodów na paliwa ropopochodne autami wykorzystującymi nowe technologie – biopaliwa i napęd elektryczny.
Ewentualne wsparcie dla przedsiębiorców decydujących się na wymianę taboru samochodowego na proekologiczny poprzez wprowadzenie ulg podatkowych będzie zależało tylko od wewnętrznych decyzji państw członkowskich.
Komisja Europejska zakłada również, że do 2050 roku o 30% ulegnie ograniczeniu towarowy transport samochodowy na odcinkach dłuższych niż 300 km i zostanie zastąpiony transportem kolejowym i morskim.
Biała Księga Transportu wyznacza jedynie ogólny trend rozwoju tej branży w UE. Jednak niewątpliwie prędzej czy później przełoży się na konkretne regulacje prawne, które na pewno staną się dla polskich firm transportowych ogromnym wyzwaniem.