Author: | Category: News |

15 lutego bieżącego roku zawarta została umowa na budowę kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. W siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei mieszczącej się we Wrocławiu spotkali się inwestor, reprezentowany przez dyrektora DSDiK oraz przedstawiciel firmy EUROVIA POLSKA SA z Kobierzyc, która jest wykonawcą obwodnicy. W spotkaniu dodatkowo udział wziął Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Łuźniak.
Umowa dotyczy realizacji łącznika aglomeracyjnego autostrady A4 z drogą ekspresową S8, na trasie Bielany-Łany-Długołęka, a także nowoczesnego, dwupoziomowego skrzyżowania między drogą krajową numer 94, a powstającą drogą wojewódzką. Wykonawca zobowiązał się m.in. do zbudowania drogi obsługującej przyległe tereny, przebudowy bocznych dróg kolidujących z projektowaną inwestycją oraz do przebudowy istniejącej drogi krajowej numer 94. Koszt inwestycji wycenia się na 56,6 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na styczeń 2013.
Warto podkreślić, że trasa Bielany-Łany-Długołęka, czyli Wschodnia Obwodnica Wrocławia, jest obecnie jedną z najważniejszych inwestycji, jakie realizowane są przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.