Author: | Category: Informacje, Przepisy |

botmBiuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje przewoźników i firmy transportowe o zezwoleniach EKMT. Komisja Społeczna podczas posiedzenia, które miało miejsce 24 marca 2014 roku, wydała dyspozycje dotyczące wydawania zezwoleń EKMT z grupy:

  • EURO 3 grupy V (z wyłączeniem A, GR, I i RUS),
  • EURO 3 grupy VII (z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H),
  • EURO 5 grupy V (z wyłączeniem A, GR, I i RUS).

Wszystkie te zezwolenia, zgodnie z informacją przekazaną przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego, będą wydawane w ramach tzw. wolnej sprzedaży, a będą mogli je uzyskać przedsiębiorcy dysponujący co najmniej jednym pojazdem normy Euro 3 lub Euro 5. Jeśli chodzi o pierwsze zezwolenia EURO 3 grupy V, do wydania są 4 sztuki zezwoleń, w grupie EURO 3 grupy VII jest 9 sztuk zezwoleń, a w EURO 5 grupy V aż 23 zezwolenia.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest dokonanie opłaty na konto NBP Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w kwocie 1350 zł na miesiąc kwiecień. Następnie przewoźnik musi okazać przy odbieraniu zezwolenia dowód wniesienia takiej opłaty, odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT oraz dowód posiadania przez przedsiębiorcę wymaganej liczby pojazdów zarejestrowanej w bazie BTM na każde przyznane zezwolenie.