Author: | Category: Informacje, Przepisy |

macedonia-flaga19 marca 2013 roku Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego poinformowało opinię publiczną o wprowadzeniu zmian w trybie wydawania zezwoleń Macedonia ogólne. Zwiększono pulę zezwoleń wydawanych dla przedsiębiorstw transportowych podróżujących do Macedonii z ładunkami.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego podaje, że dodatkowa pula zezwoleń Macedonia ogólne spowodowała, że Komisja Społeczna powzięła kroki mające na celu zmianę zasad ich wydawania zainteresowanym przedsiębiorstwom transportowych.

Zezwolenia Macedonia ogólne będą wydawane po dwie sztuki na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych dla wnioskujących o nie przedsiębiorców. Jedna sztuka zezwolenia Macedonia ogólne będzie wydawana na każdy kolejny piąty pojazd uprawniony do wykonywania podobnych czynności transportowych.

Przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę to, że liczba zezwoleń jest ograniczona. Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego w  każdej chwili może zakończyć wydawanie zezwoleń Macedonia ogólne.