Author: | Category: Informacje, News |

Biuro do spraw Transportu międzynarodowego ogłosiło, że zmieniają się zasady wydawania zezwoleń wjazdu na Białoruś. W 25. z kolei komunikacie informuje się, że zmieniają się zasady wydawania zezwoleń Białoruś ogólne „S”.

Od dziś prawo do poboru zezwoleń uzyskają wyłącznie ci przedsiębiorcy, wykorzystujący minimum 75% limitu zezwoleń „Białoruś ogólne”. Z kolei, ustalono również, że pobór kolejnych zezwoleń będzie dostępny z chwilą zwrotu odpowiednio wykorzystywanych zezwoleń pobranych w ramach dodatkowych limitów. Przewoźnicy posiadający maksymalnie do 5 pojazdów będą mogli ubiegać się o wydanie tylko jednego zezwolenia. Na każdy kolejny pojazd, powyżej wyznaczonej granicy, będzie wydawane kolejne zezwolenie. Na jednego przedsiębiorcę może przypadać maksymalnie do 10 sztuk zezwoleń wjazdu na Białoruś.

Komisja nie będzie rozpatrywała wniosków o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Białoruś ogólne.

Biuro ds. Transportu międzynarodowego zaznacza, że ilość wydzielonych zezwoleń zaliczanych do puli dodatkowych limitów jest ograniczona i sprzedaż w zasadzie w każdej chwili może zostać wstrzymana.