Author: | Category: News, Prognozy |

Ocena mijającego okresu i trendy na przyszłość

 1. Duża wartość aktywnego portfela
 2. Aktywa finansowane przez branżę
 3. Prognozy na kolejne lata
 4. Podsumowanie
Ocena mijającego okresu i trendy na przyszłość

 

Branża leasingowa w Polsce stale się rozwija. Z roku na rok sektor ten notuje wysokie wzrosty. W całym 2017 r. sfinansowano inwestycje polskich firm o wartości ponad 67,8 mld zł. Do głównych grup produktów można oczywiście zaliczyć finansowanie pojazdów; w tym przede wszystkim pojazdy lekkie. Jednak i środki transportu ciężkiego pozostają w kręgu zainteresowań polskich leasingobiorców.

Także w roku obecnym klienci firm leasingowych mogą liczyć na utrzymanie podobnego poziomu finansowania; tym bardziej że już kilkadziesiąt procent rodzimych przedsiębiorców z sektora MŚP deklaruje chęć skorzystania z tego instrumentu płatniczego. To właśnie najmniejsze firmy najczęściej wybierają leasing jako zewnętrzne środki do finansowania swoich potrzeb.

Jak kształtuje się koniunktura tego rynku oraz jakie są główne aktywa finansowane przez branżę? Dowiedzieć się tego można z ostatnich danych opracowanych przez Związek Polskiego Leasingu.

 1. Duża wartość aktywnego portfela

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90% rynku leasingu w Polsce. Zrzesza ona 30 firm leasingowych, firm świadczących usługi wynajmu oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL regularnie realizuje badanie koniunktury branży leasingowej. Najnowsze statystyki ZPL ukazują tempo wzrostu tego sektora za wszystkie 4 kwartały minionego roku.

Analizy ZPL dają jasny przekaz, że leasing to trwały element wspierający rozwój polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Dynamika sektora leasingowego utrzymuje się na wysokim (16 procentowym) poziomie już od 3 lat. Tylko w ubiegłym roku branża sfinansowała inwestycje polskich firm o wartości 67,8 mld zł (w 2016 r. była to wartość  58,6 mld zł).

Leasing jest najbardziej istotnym źródłem finansowania inwestycji klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy mają utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania (klienci o obrotach do 20 mln zł stanowią 71% grupę korzystających z leasingu). To trzeci najlepszy wynik w Europie (średnia UE 48%). Pozostali wybierają kredyt bankowy, w dalszej części jest factoring, czy dotacje.

Jak podaje ZPL na koniec 2017r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki.

 1. Aktywa finansowane przez branżę

Klienci firm leasingowych w 2017 r. najchętniej finansowali:

 • pojazdy lekkie tj. osobowe i dostawcze do 3,5 tony (45% udział w strukturze rynku),
 • maszyny i inne urządzenia (27,2% udział),
 • środki transportu ciężkiego tj. m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego (25,9% udział),
 • nieruchomości (1,3%),
 • inne aktywa (0,6%)

Największe ożywienie na rynku w 2017 r. wykazano w  finansowaniu pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony (wynik o 21,9% lepszy niż przed rokiem), maszyn i innych urządzeń, w tym IT (+20,4% dynamika r/r) oraz nieruchomości (+26,5% dynamika r/r). Trzeci najważniejszy na rynku segment dotyczący środków transportu ciężkiego na koniec 2017 r. odnotował 2,3% wzrost (przy wartości nowych kontraktów na poziomie 17,5 mld zł). Transakcje dotyczące ciągników siodłowych zanotowały 1,4% wzrost, transakcje dotyczące finansowania naczep i przyczep 3,1% wzrost, transakcje dotyczące pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony wzrosły o 11,5% r/r.

 1. Prognozy na kolejne lata

Analitycy ZPL przewidują, że obecny rok będzie szóstym rokiem z rzędu z dwucyfrowym tempem rozwoju. Prognozuje się wyższy poziom finansowania przede wszystkim dla pojazdów lekkich (ze względu na duży popyt krajowy branży usługowej i handlu, a także korzystne przepisy fiskalne). Ale wzrosty wskazywane są także w zakresie finansowania środków transportu ciężkiego (ze względu na rosnący wolumen usług transportowych, dalszy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, a także potrzebę odnawiania flot w transporcie międzynarodowym).

To właśnie te dwie grupy środków trwałych są dominującym aktywem finansowym na rynku leasingu, choć istotnym narzędziem finansowania pojazdów ciężkich pozostanie nadal pożyczka. Finansowanie nieruchomości powinno pozostać na tym samym poziomie.

 1. Podsumowanie

Wyniki branży leasingowej w Polsce są na bardzo wysokim poziomie. Przedstawiciele firm leasingowych oczekują ponadto jeszcze większego poziomu finansowania; zwłaszcza środków trwałych takich jak pojazdy lekkie i ciężkie. Takie wnioski płyną z badania koniunktury zrealizowanego przez Związek Polskiego Leasingu.

ZPL w swojej strategii na lata 2018-2020 chce ponadto dążyć do zwiększenia konkurencyjności branży leasingowej. Jako jeden z priorytetów zapowiada otwarcie się na nowe trendy w zakresie motoryzacji, która jest kluczowym dla tego rynku obszarem. Oprócz tego podejmowane będą działania pozwalające na tworzenie stabilnych i przejrzystych warunków funkcjonowania rynku. Ważnym elementem polityki ZPL będzie także wprowadzenie e- leasingu, dzięki któremu klienci zyskają wygodny kanał dostępu do finansowania inwestycji.

Źródło: www.leasing.org.pl, www.tslbiznes.pl, www.outsourcingportal.eu