Author: | Category: News |

Już od 1 lipca, czyli od początku 3 kwartału 2012 roku, elektroniczny system poboru opłat na drogach w Polsce e-myto obejmie więcej dróg. Będzie on obowiązywał na 1,9 tys. km dróg, co oznacza, że strefa e-myta poszerzy się o kolejne 400 km, w stosunku do stanu obecnego.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad już wysłali do operatora systemu e-myta, firmy Kapsh, odpowiednie wytyczne dotyczące przyszłego rozszerzenia obowiązywania opłat drogowych na kolejne odcinki tras w Polsce.

Do systemu e-myta mają zostać włączone między innymi takie drogi jak: droga S7 Elbląg-Pasłęk, odcinki drogi krajowej nr 92 Września-Konin i Konin-Łowicz, czy fragmenty drogi krajowej nr 91. W sumie od 1 lipca bieżącego roku system ma obejmować 649 km autostrad, 567 km dróg ekspresowych i 680 km dróg krajowych.

Tylko w 2011 roku wpływy pochodzące z opłat na e-myto przyniosły aż 481,7 mln zł dochodu, choć była to kwota o niecałe 12% mniejsza, niż wcześniej wyliczano.