Author: | Category: News, Przepisy |

Co grozi kierowcy za brak szkolenia okresowego?

Kierowca zawodowy, który będzie jechał bez ważnego szkolenia okresowego zostanie ukarany- pojazd może zostać odholowany na parking!

szkolenie okresowe kierowcy

Branża transportowa rozwija się wbrew działaniom administracji rządowej, która stopniowo wprowadza zmiany w różnych ustawach dla przedsiębiorstw funkcjonujących w tym sektorze. Polscy przewoźnicy chcą się skupić na utrzymaniu i podnoszeniu swojej pozycji na rynku, a nie na studiowaniu nowych przepisów, co chwilę wchodzących w życie.

 

Art. 130a, w znowelizowanej ustawie Prawo o ruchu drogowym z maja 2015r. informuje o zasadach, kiedy pojazd jest usuwany na koszt właściciela.

Zapis ma również zastosowanie przy zarobkowym transporcie drogowym . Brak ważnego szkolenia okresowego przyczyni się do odholowania samochodu na parking. W ogólnym zarysie treść przedstawia się w sposób następujący „pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:…” kierowania nim przez osobę, która nie posiada uprawnień (m.in. brak ważnego szkolenia okresowego).

– Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, kierowca zawodowy, poza samymi uprawnieniami do prowadzenie pojazdu (w obrębie wymaganej kategorii) winien posiadać:

 • badania psychologiczne
 • mieć przeprowadzone badania lekarskie
 • kwalifikacje wstępne (kiedy uzyska uprawnienia)
 • szkolenie okresowe (kiedy kontynuuje uprawnienia)

Zgodnie z treścią ustawy o kierujących pojazdami, osoba wykonująca przewóz zarobkowy, powinna złożyć pismo do właściwego starosty o dokonanie wpisu w prawie jazdy. Ku przestrodze- niedopełnienie formalności jest równoznaczne z brakiem uprawnień do kierowania pojazdem we właściwej kategorii w celach zarobkowych. W konsekwencji, podczas kontroli karą jest grzywny, a od maja 2015r. może się to wiązać z odholowanie na parking (na koszt właściciela).

Przykładowe koszty parkingu przy odholowanym aucie, wykorzystywanym w transporcie zarobkowym:

 • auto od 3,5 tony do 7,5 tony- za usunięcie 550zł. (doba za przechowanie 45zł.)
 • auto od 7,5 tony do 16 ton- za usunięcie 780zł. (doba za przechowanie 65zł)
 • auto powyżej 16 ton- za usunięcie 1150zł. (doba za przechowanie 120zł)

 

– Co to jest szkolenie okresowe kierowców zawodowych?

Chcąc wykonywać przewóz rzeczy lub osób, nie zawsze jest obowiązek przechodzenia kursu z zakresu kwalifikacji wstępnej czy wstępnej przyspieszonej. Można ukończyć szkolenie okresowe.

 • Kierowcy zawodowi, którzy:
 1. posiadają prawo jazdy kat. C wydane przed 2009r.
 2. posiadają prawo jazdy kat. D wydane przed 2008r.
 3. posiadają kwalifikacje ale zbliża się termin ważności (szkolenie pozwala na przedłużenie o kolejnych 5 lat)
 4. przebywają na terenie Polski co najmniej 185 dni w roku (sprawy zawodowe, więzi rodzinne)
 5. obcokrajowcy (spoza UE), którzy będą pracować dla polskiej firmy
 • Czas szkolenia to 35 godzin (w tym 21 godz. dotyczy zakresu podstawowego, a 14 godz. zakresu specjalistycznego). Zagadnienia są zgodne z aktualnymi przepisami Ustawy o transporcie drogowym
 • koszt szkolenia to ok. 600 zł.
 • http://www.e-kierowca.pl – lokalizacje ośrodków w całej Polsce, gdzie można przejść szkolenie

 

– Przykładowe wymagania dla kierowców z zakresu ustawodawstwa krajowego i unijnego

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1137 i 1448) w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 

Najlepszym rozwiązaniem, jakie mogłoby spotkać firmy transportowe w Polsce – to zachowanie rządu nawiązujące do przysięgi Hipokratesa „po pierwsze nie szkodzić”!

Polscy przewoźnicy niejednokrotnie udowodnili, że wielu z nich jest w stanie sobie poradzić z decyzjami organów administracji publicznej.