Koszt podróży pojazdów nienormatywnych w Polsce

Post dodany przez w Informacje, Przepisy

Rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy dotyczącej m.in. poruszania się po polskich drogach pojazdów nienormatywnych. Nowe przepisy określają, że zezwolenie na jednorazową podróż dla takiego pojazdu może kosztować wkrótce aż 2 tys. zł. Dodatkowo, w nowelizacji ustawy znalazł się wykaz dróg, którymi pojazdy nienormatywne będą mogły się poruszać. Według definicji Ministerstwa Infrastruktury, pojazdem nienormatywnym nazywa się… Czytaj dalej

Nowe przepisy w zakresie przewożeniu towarów niebezpiecznych (ADR)

Post dodany przez w Informacje, News, Przepisy

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o Przewozie Towarów Niebezpiecznych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, zostaną wprowadzone nowe przepisy, wedle których osoby przewożące towary niebezpieczne będą miały obowiązek zgłoszenia tego faktu na 5 dni przed ich zaplanowanym transportem. Zgłoszenie to będzie trzeba złożyć do właściwego organu, którym będzie inspektor transportu drogowego, w przypadku transportu drogowego,… Czytaj dalej

Ostateczne stawki opłat „viaTOLL”, e-myto

Post dodany przez w News, Przepisy

Pisaliśmy niedawno na temat kontrowersji, jakie wzbudziły w środowisku transportowców stawki opłaty elektronicznej (e-myto), które zaproponowało Ministerstwo Infrastruktury. System opłat elektronicznych, pod nazwą „viaTOLL” ma zastąpić winiety i będzie obowiązywać w Polsce od 1 lipca 2011 r. Na początku br. minister infrastruktury przedstawił projekt stawek, które – zdaniem przedstawicieli branży TSL – przyczynią się do… Czytaj dalej

Od 1 kwietnia 2011 w Rosji, Białorusi i Kazachstanie transport towarów na nowych zasadach

Post dodany przez w News, Przepisy

Z początkiem kwietnia wejdą w życie nowe regulacje dotyczące towarowego transportu drogowego na terenie Rosji, Białorusi i Kazachstanu, czyli państw tworzących Unię Celną. Przede wszystkim przestanie obowiązywać konieczność kontroli celnej na granicy rosyjsko-białoruskiej. Dodatkowo zmniejszony został wykaz towarów, które podlegają kontroli celnej na tej granicy z około 11 tysięcy do zaledwie kilkudziesięciu. Kolejnym krokiem rozwoju… Czytaj dalej

Polskie firmy spedycyjne będą mogły świadczyć usługi w zakresie przedstawicielstwa podatkowego

Post dodany przez w News, Przepisy

W lutym br. została uchwalona przez Sejm zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług, która poszerza listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług związanych z przedstawicielstwem podatkowym. Dzięki tej aktualizacji polskie firmy transportowe, które występują w roli agencji celnej, będą mogły zwiększyć zakres swoich usług o obsługę podatkową transportowanych towarów. Uprawnienia firm spedycyjnych odnoszą… Czytaj dalej

Posiedzenie ITF w Paryżu

Post dodany przez w News, Przepisy

Na posiedzeniu Grupy Wysokiego Szczebla Międzynarodowego Forum Transportowego ITF, które miało miejsce w stolicy Francji w dniach 17-18 lutego, dyskutowano na temat rozwoju kontyngentu zezwoleń EKMT. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Federacji Rosyjskiej przedstawili zupełnie nowe żądania. Okazuje się, że nie będą one łatwe do spełnienia. Wszelkie żądania strony rosyjskiej zostały przesłane do konsultacji wszystkim państwom… Czytaj dalej

Od 21 lutego 2011 obowiązują nowe zasady wyliczania odpowiedzialności przewoźników drogowych za utracony towar

Post dodany przez w Informacje, Przepisy

Tego dnia wszedł w życie ratyfikowany przez Polskę „Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)” z dnia 5 lipca 1978 r. Według dotychczas obowiązujących zapisów (art. 23. pkt 3. Konwencji) w przypadku utraty towaru przewoźnik zobowiązany był do wypłaty odszkodowania, którego wysokość nie mogła przekroczyć równowartości 25 złotych franków szwajcarskich za kilogram… Czytaj dalej