Jak poprawnie wykonać wpis manualny na wykresówce?

Post dodany przez w Informacje, Przepisy

Największym problemem przedsiębiorstw transportowych to niezmiennie czas pracy kierowców. Często, pomimo przestrzegania przepisów, są one karane w wyniku błędnie wykonanych zapisów na karcie kierowcy bądź wykresówce. Jak wiadomo przez tachograf rejestrowany jest czas prowadzenia pojazdu, odpoczynków i przerw. Nie jest on jednak w stanie zapisać czynności, które wykonywane są poza pojazdem, w związku z czym… Czytaj dalej

Jak przygotować się do kontroli ITD?

Post dodany przez w Informacje, Przepisy

Chcą uniknąć stresu podczas rutynowej kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w firmie warto wiedzieć, jakie prawa przysługują kontrolowanym i jakie obowiązki są po stronie kontrolujących. Raz na pięć lat organy, które udzielają zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego są uprawnione do kontroli przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe. Zgodnie z ustawą, takich kontroli dokonuje Inspekcja Transportu Drogowego, która… Czytaj dalej

Pensja minimalna kierowcy w Niemczech

Post dodany przez w Informacje, Przepisy

Od nowego roku w Niemczach zmiany w przepisach dotyczyć będą wysokości wynagrodzenia kierowców pojazdów ciężarowych. I w sumie nie dotyczyłoby to w ogóle polskich przewoźników, gdyby nie fakt, że minimalną stawką objęci zostaną także zagraniczni kierowcy świadczący usługi transportowe na terenie naszego zachodniego sąsiada.   Minimalne wynagrodzenie dla kierowców ma wynosić 8,5 euro brutto za… Czytaj dalej

Certyfikat Kompetencji Zawodowych do działalności przewozowej

Post dodany przez w Przepisy

Zdobyć Certyfikat uprawniający do działalności przewozowej nie jest łatwo. Rozporządzenie unijne w tej sprawie, jasno określa jakim zakresem wiedzy powinien posługiwać się chętny do uzyskania certyfikatu. A czy Ty wiesz, jakie informacje należy posiadać przystępując do egzaminu? Zgodnie z zapisami Rozporządzenia poziom wiedzy powinien odpowiadać temu uzyskanemu w trakcie obowiązkowej edukacji, która została uzupełniona szkoleniem… Czytaj dalej

ADR a doradca do spraw bezpieczeństwa

Post dodany przez w News, Przepisy

Chcesz zająć się przewozem materiałów niebezpiecznych? Nie możesz zapomnieć o doradcy.   Każdy przewoźnik, który decyduje się na przewóz towarów objętych umową europejską ADR jest zobowiązany do zatrudnienia bądź wynajęcia na własny koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Co istotne, obowiązek ten zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19… Czytaj dalej

Jeździsz do Niemiec? Przeczytaj

Post dodany przez w Informacje, News, Przepisy

Nasi zachodni sąsiedzi wprowadzają w ostatnim czasie kilka zmian dotyczących transportu drogowego. Nie ułatwią tym samym życia polskiego przewoźnika. Opłaty za autostradę Od dłuższego czasu w Niemczech dyskutowano o wprowadzeniu opłat za użytkowanie dróg na terenie tego państwa. Początkowo mytem miały zostać objęte wszystkie drogi, bez względu na ich rodzaj. Wywołało to jednak falę protestów,… Czytaj dalej

Jaka kara za złamanie przepisów w Polsce?

Post dodany przez w News, Przepisy

Czy wiesz, jaka jest wysokość grzywny za naruszenia w krajowym transporcie drogowym?   Często nie wiemy, dopóki nie otrzymamy mandatu, w jakiej wysokości organy kontrolujące mogą na nas nałożyć grzywnę. Oburzamy się, a może się okazać, że tak naprawdę zostaliśmy łagodnie potraktowani. Wystarczy spojrzeć na maksymalne stawki mandatów. Co więcej, przewoźnicy nie zdają sobie sprawy… Czytaj dalej

Przepisy regulujące czas pracy kierowcy

Post dodany przez w Przepisy

Czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowe przerwy i okresy odpoczynku kierowców uczestniczących w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Wspólnoty uregulowane są przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w Polsce Ustawą o czasie pracy kierowców. Poznanie i zrozumienie przepisów jest bardzo istotne; tak dla kierowców wykonujących przewozy, przedsiębiorstw transportowych, jak i organów kontrolnych, ponieważ harmonizują… Czytaj dalej

Reklamacja w transporcie

Post dodany przez w Informacje, Przepisy

Jak powinno wyglądać dobrze poprowadzone postępowanie reklamacyjne? Jakie są obowiązki przewoźnika wskutek złożonej reklamacji? Reklamacja to temat niewdzięczny dla przewoźnika. Z tego powodu też często spychany na plan dalszy. Jednak, aby wiedzieć, jak się przed ewentualną reklamacją obronić oraz ustalić, czy jest zasadna, należy znać podstawy prawne, które nią rządzą. Na początek warto zapamiętać, że… Czytaj dalej

Jak często pobierać dane z tachografu?

Post dodany przez w Informacje, Przepisy

Nie chcesz płacić wysokich kar? Pamiętaj więc kiedy sczytać dane z tachografu i karty kierowcy. Niestety przewoźnicy często bagatelizują tę kwestię, a sankcje za naruszenie obowiązku pobierania danych z karty kierowcy wynoszą 500 zł za każdego kierowcę i tyle samo za brak sczytania danych z tachografu. O tym kiedy i z jaką regularnością powinny być… Czytaj dalej