Author: | Category: Informacje, Przepisy |

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji, pozwalających na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej. Muszą go zdobyć osoby chcące otworzyć firmę:

– transportową zajmującą się przewozem osób,

– transportową zajmującą się przewozem ładunków pojazdami o masie powyżej 3,5t,

– spedycyjną lub

– chcą zarządzać transportem (nie własnego) przedsiębiorstwa.

 

Jak uzyskać certyfikat?

O dokument mogą się ubiegać pełnoletni obywatele Unii Europejskiej. Egzamin jest trudny. Zostanie zaliczony pozytywnie, jeśli uzyska się 60% poprawnych odpowiedzi. Jego koszt wynosi 800zł. Aby móc przystąpić do egzaminu, należy złożyć do Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu, dwa podpisane egzemplarze oświadczenia posiadacza certyfikatu oraz kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (co najmniej 14 dni przed planowaną datą egzaminu).

 

Jaka wiedza jest potrzebna?

Przyszły posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych musi posiadać niezbędne wiadomości z szeroko rozumianej branży TSL. Do najczęściej pojawiających się zagadnień należą te z zakresu: prawa cywilnego, pracy i zagadnień socjalnych, handlowego, prawa celnego i dewizowego oraz międzynarodowego dot. transportu osób i rzeczy. A także znajomość zagadnień podatkowych (PIT, CIT, VAT, akcyza, podatki lokalne, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości), wiedza na temat dostępu do zawodu przewoźnika, umiejętność organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych i inne.

 

Kursy

Aby dobrze przygotować się do egzaminu, można skorzystać z kilkudniowych, płatnych kursów. Dostępne są również gotowe testy, które ułatwiają naukę. Przygotowywane są w oparciu o akty prawne i ustawy np. ustawę o transporcie drogowym, prawo o ruchu, prawo przewozowe, prawo działalności gospodarczej, kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, kodeks pracy, ustawę o czasie pracy kierowców, ustawy podatkowe, ustawę o rachunkowości, ustawę o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dostęp do rynki, dyrektywy i rozporządzenia Rady Europy oraz innych rozporządzeń właściwych ministrów.