Author: | Category: Informacje, Przepisy |

croatia-flagBiuro ds. Transportu Międzynarodowego Głównej Inspekcji Transportu Drogowego otrzymało od Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Zagrzebiu 500 sztuk zezwoleń na kraje trzecie na rok 2014. Zezwolenia zostały wydane przez chorwackie ministerstwo Gospodarki Morskiej, Transportu i Infrastruktury.

Obecnie, po 1 lipca 2013 roku, kiedy Chorwacja przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, w przypadku wykonywania przewozów w relacji Chorwacja – pozostałe kraje Unii Europejskiej, nie są wymagane chorwackie zezwolenia zagraniczne.

Zezwolenia wydane przez stronę chorwacką są wymagane jedynie w przypadku wykonywania przewozów przez terytorium Chorwacji w relacji z krajami niebędącymi członkami Unii Europejskiej.

Jeśli osoba fizyczna będzie dokonywała transportu bez wymaganego zezwolenia, naraża się na nałożenie na nią wysokich kar pieniężnych – od 15 do 20 tys. HRK, a osoba prawna na karę w  wysokości od 20 do 100 tys. HRK. Po nałożeniu mandatu i kar na przewoźników przez chorwacką inspekcję transportową bezskuteczne okazuje się interweniowanie w Referacie Konsularnym lub Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu.