Author: | Category: Informacje, Przepisy |

BialorusOpłaty drogowe na Białorusi, emyto i cennik przejazdów.

BelToll to elektroniczny system poboru opłat w Republice Białorusi. Zaczął on obowiązywać od 01.07.2013r. i zastąpił dotychczasowy manualny pobór opłat. Dzięki niemu ma zwiększyć się płynność ruchu oraz przepustowość, gdyż nie trzeba już zmieniać pasa ruchu, redukować prędkości czy zatrzymywać się w punktach poboru opłat. Jak do tej pory sieć płatnych dróg na Białorusi liczy łącznie 815 km.

 

Działanie systemu

System BelToll oparty jest na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu a więc działa podobnie do tego, który obowiązuje od kilku lat w Polsce. Nad drogami płatnymi zostały zamontowane specjalne bramownice, które umożliwiają automatyczny pobór opłat. Między bramownicą, posiadającą antenę, a urządzeniem pokładowym OBU, zamontowanym w pojeździe, następuje komunikacja i wymiana niezbędnych informacji. Za każdym razem gdy samochód przejedzie pod bramownicą, z konta użytkownika zostają pobrane odpowiednie środki za przejazd danym odcinkiem płatnej drogi a urządzenie sygnalizuje to sygnałem dźwiękowym.

 

Pojazdy podlegające i nie podlegające obowiązkowi opłat

Elektroniczny system poboru opłat obowiązuje kierowców pojazdów <3,5t. zarejestrowanych poza granicami Unii Celnej (Białoruś, Rosja, Kazachstan) oraz pojazdów ciężarowych i autobusów >3,5t. Zwolnieni z opłat są kierowcy pojazdów <3,5t zarejestrowanych w Unii Celnej, kierowcy monocyklów i skuterów, ciągników kołowych i pojazdów samojezdnych zarejestrowanych w Republice Białorusi, pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów do przewozu pasażerów w transporcie publicznym, pojazdów stosowanych w celu zapewnienia obronności kraju oraz pojazdów z pomocą humanitarną.

 

Rejestracja w systemie i warunki umowy

Aby skorzystać z sieci płatnych dróg i dokonywać opłat za przejazdy, kierowcy muszą wcześniej dokonać rejestracji pojazdu w systemie BelToll. Rejestracja jest możliwa w punktach obsługi klienta (wzdłuż autostrad, na stacjach benzynowych i przygranicznych punktach) lub na stronie internetowej za pośrednictwem operatora karty flotowej. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem umowy przez właściciela pojazdu (lub działającego w jego imieniu kierowcy) z Państwową Instytucją „Belavtostrada”. Podpisana umowa reguluje warunki korzystania z płatnych dróg przez wszystkich jej użytkowników.

Umowę można podpisać w systemie post-pay (tylko dla pojazdów >3,5t.; zalecane dla flot obejmujących więcej niż 10 pojazdów) lub w systemie pre-pay (zalecana dla małych flot, które rzadko korzystają z płatnych dróg). Użytkownik dokonuje wyboru metody płatności podczas zawierania umowy.

Po wpłaceniu kaucji (20 EUR dla pojazdów <3,5t. oraz 50 EUR dla pojazdów >3,5t.) użytkownicy otrzymują urządzenia pokładowe OBU przeznaczone na rynek białoruski i dedykowane do ich samochodu. Należy zamontować je na przedniej szybie pojazdu. Kierowca powinien zawsze kontrolować stan salda na koncie a w przypadku niskiego salda musi niezwłocznie dokonać doładowania (w przypadku metody płatności pre-pay).

Po zarejestrowaniu się w systemie użytkownicy za pomocą strony internetowej www.beltoll.by mają pełen dostęp do swoich kont. Dzięki tej opcji mogą oni sprawdzić stan konta, wysokość pobranych opłat oraz skorzystać z kalkulatora opłat.

 

Wysokość opłat

Wysokość stawki za przejazd jest uzależniona od masy całkowitej pojazdu oraz liczby jego osi. Zgodnie z Ogłoszeniem Ministerstwa Transportu i Łączności Republiki Białorusi samochody osobowe zapłacą 0,04 EUR/km, dwuosiowe pojazdy 0,08 EUR/km, trzyosiowe pojazdy 0,010 EUR/km, pojazdy posiadające 4 lub więcej osi zapłacą 0,12 EUR/km.

Płatności za przejazd można dokonać w gotówce wyłącznie w rublach białoruskich, kartami kredytowymi lub za pomocą kart flotowych (dostępne karty to Berlio, Belorusnelf, E100, Eurowag, Pek Belavtostrada).

 

System kontroli naruszeń

Kontrola opłat odbywa się za pomocą stałych i przenośnych urządzeń na drogach płatnych oraz poprzez mobilne pojazdy i stacje przygraniczne, należące do Inspekcji Transportu. Za naruszenie procedury uważa się brak OBU w pojeździe, brak środków na koncie, nieprawidłowe użytkowanie OBU, nieprawidłowe działanie OBU, używanie OBU niegotowego do zapłaty, nielegalne użytkowanie OBU, uiszczenie zbyt małej kwoty, skonfigurowanie OBU na mniejszą liczbę osi oraz używanie OBU nie skonfigurowanego z danym pojazdem. Właściciel pojazdu w przypadku naruszenia procedury zobowiązany jest do wniesienia opłaty zastępczej (na miejscu lub nie później niż 30 dni od daty sporządzenia aktu naruszenia przez urzędnika Inspekcji).

 

Podsumowanie

Nowy elektroniczny system poboru opłat na Białorusi zlikwidował przede wszystkim konieczność zatrzymywania się w punktach poboru na płatnych drogach ponieważ proces naliczania opłaty przebiega w pełni automatycznie. Należy jedynie pamiętać, że musimy wyposażyć nasz pojazd w urządzenie pokładowe, które może być wykorzystywane tylko na terenie Republiki Białorusi. Minimalna kwota zasilenia konta pre-pay wynosi 25 EUR a saldo na koncie nie może przekraczać 350 EUR.