Author: | Category: News |

leasing operacyjny na ciągnik

Istnieją różne sposoby nabywania pojazdów zarówno przez osoby prywatne jak i przedsiębiorstwa transportowe.

Najpopularniejszą obecnie metodą pozyskania pojazdu jest leasing, którego rynek nieustannie się rozwija, a leasingodawcy odnotowują od kilku lat wzrost zainteresowania ich usługami.

Na czym polega leasing

Najprościej rzecz ujmując w ramach umowy leasingowej jedna ze stron – finansująca (leasingodawca), przekazuje drugiej stronie – korzystającej (leasingobiorca) prawo do korzystania z określonej rzeczy, w tym przypadku pojazdu, w określonym w umowie terminie w zamian za ustaloną opłatę (ratę leasingową)

Leasing operacyjny to taki, kiedy pojazd jest wliczany do majątku trwałego firmy, która udziela leasingu. Tym samym to ona jest zmuszona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Leasingobiorca natomiast ratę leasingową , do której doliczany jest podatek VAT wraz z opłatą wstępną może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Kidy kończy się termin trwania umowy leasingowej istnieje możliwość wykupienia pojazdu.

Cechy charakterystyczne leasingu:

 • Czas leasingu dłuższy niż 40% czasu amortyzacji pojazdu, do maksymalnie 60 miesięcy
 • Leasingodawca ponosi koszty amortyzacji pojazdu
 • Do kosztów przychodu leasingobiorcy wlicza się ratę leasingową z opłatą wstępną
 • Do każdej raty leasingowej doliczany jest podatek VAT
 • Wykup pojazdu zależy od stawki amortyzacji i okresu wykupu

 

Plusy leasingu:

 • Prosty i ogólnie dostępny sposób pozyskania pojazdu
 • Niewielkie koszty wstępne, brak angażowania środków własnych
 • Możliwość wymiany pojazdu na nowszy po zakończeniu trwania umowy leasingowej
 • Korzystne warunki ubezpieczenia pojazdu
 • Możliwość wykupienia pojazdu po zakończeniu trwania umowy.

 

Minusy leasingu:

 • Raty leasingowe nie są zawieszane w przypadku uszkodzenia pojazdu (wypadku, kolizji, itp.).
 • Serwisowanie pojazdu oraz koszty z nim związane leżą po stronie użytkownika pojazdu.
 • Korzystanie z leasingu obniża zdolność kredytową firmy.
 • Trudno odsprzedać pojazd po zakończeniu umowy leasingowej.

 

 

Źródło: Transport i Spedycja