Author: | Category: Informacje |

przejazdWedług planów GDDKiA mieszkańcy miast położonych wzdłuż autostrady A1, między innymi Piekar Śląskich czy Knurowa, będą musieli płacić za przejazd przez własne miasto. Władze samorządowe są zdania, że płatna autostrada A1 przynajmniej w tym zakresie, przysporzy dużo strat całemu województwu. Korzyści zaś nie będą wymierne.

Wystosowano już apel w sprawie darmowej autostrady A1 na odcinkach Sośnica-Gorzyczki i Bytom-Pyrzowice. Pod pismem podpisali się politycy, naukowcy oraz zwykli obywatele.

W Gliwicach odbyła się w tym tygodniu konferencja pod hasłem „Płatne autostrady – bilans zysków i strat”. Debatowano na niej w jakiej sytuacji znajdą się właściwie miasta położone wzdłuż budowanej w chwili obecnej autostrady A1. Prezydenci tychże miast mają obawy, że negatywnie odbije się to na mieszkańcach oraz spowoduje zahamowanie wzrostu ośrodków gospodarczych.

Jeszcze ostatecznie nie wiadomo, czy finalnie autostrada A1 w całości, na wszystkich odcinkach, będzie płatna. Czas pokaże, czy apele o darmowe przejazdy odcinkami tej drogi dadzą efekty.