Author: | Category: News |

Polskie Ministerstwo Infrastruktury wydało 8 lutego 2011 roku komunikat, dotyczący możliwości transportowych polskich przewoźników na terenie Rosji.
Międzynarodowe Forum Transportowe, w skrócie MFT, zaakceptowało decyzję strony rosyjskiej dotyczącą odstąpienia od ograniczeń w zakresie liczby zezwoleń EKMT ważnych w Federacji Rosyjskiej. Decyzja ta została podjęta 2 lutego tego roku w Paryżu, przez Transportową Radę Zarządzającą. Oznacza to, że wszystkie zezwolenia EKMT na bieżący rok, które są w rękach polskich przewoźników, będą upoważniały do wykonywania przewozów zarówno do, jak i z terytorium Federacji Rosyjskiej. Warto podkreślić, że z uwagi na ważność tej decyzji i jej wpływ na wszystkie państwa członkowskie Międzynarodowego Forum Transportowego, wymaga ona dodatkowych, technicznych rozstrzygnięć, aby mogła zostać wdrożona w praktyce. Polska prowadzi w tej sprawie ścisłą współpracę z Sekretariatem MFT. Dążymy do jak najszybszego umożliwienia wszystkim pojazdom ciężarowym wjazdu na teren Rosji na podstawie wydanych zezwoleń EKMT, które wcześniej oznakowano jako nieważne w Federacji Rosyjskiej.