Author: | Category: Przepisy |

mandatZałóżmy sytuację, że wykroczenie zostało zarejestrowane przez fotoradar. Jakie możliwości ma właściciel pojazdu? Może on:

– potwierdzić, że osobą prowadzącą pojazd był on sam,

– wskazać osobę, która prowadziła jego samochód w momencie zarejestrowania wykroczenia,

– złożyć oświadczenie, że nie wie kto prowadził samochód,

– odmówić wskazania osoby, której powierzył auto,

– zignorować wezwanie.

Jeżeli właściciel pojazdu potwierdzi, iż to on kierował, może się zgodzić na przyjęcie mandatu lub odmówić. Jeśli odmówi sprawa trafia do sądu.

Jeżeli właściciel auta odmówi wskazania kierowcy grozi mu mandat w wysokości 500zł, aczkolwiek nie dostanie punktów karnych. Dlatego też jeżeli mamy dużo punktów karnych lepiej jest zapłacić mandat, niż wskazać siebie.

Jeżeli nie wiemy kto prowadził auto, bo przykładowo zostało ono skradzione, należy przesłać organowi kontrolnemu stosowne oświadczenie oraz dokumenty, w tym przypadku byłyby to dokumenty potwierdzające zgłoszenie kradzieży.

Całkowite zignorowanie wezwania jest również jedną z możliwości. Jest ono równoznaczne zarówno z odmową wskazania kto prowadził pojazd oraz z odmową przyjęcia mandatu. Wówczas organ wystawiający mandat skieruje wniosek o ukaranie do sądu.

Bardzo często skierowanie sprawy do sądu okazuje się być dla właścicieli pojazdów najlepszym wyjściem z sytuacji, ponieważ sąd nie trzyma się ściśle taryfikatora kar. Bierze on pod uwagę stan majątkowy danej osoby, jej zarobki i liczbę osób, które ma na utrzymaniu. Wyrok jest wydawany po ocenie całokształtu, dlatego też kary bardzo często są niższe niż przewidywał to mandat.