Author: | Category: News, Prognozy |

Związek Polskiego Leasingu na koniec kwietnia 2016 r. ogłosił wyniki osiągnięte przez branżę leasingową w pierwszym kwartale. Wynik ten okazał się bardzo dobry, zwłaszcza w zakresie finansowania pojazdów osobowych, dostawczych i środków transportu ciężkiego. Tylko w ciągu trzech pierwszych miesięcy aż o 23% w skali roku wzrosła wartość nowych kontraktów, dzięki finansowaniu aktywów o łącznej wartości 13 mld PLN. Taki wynik umacnia pozycję leasingu w Polsce, który obok środków własnych i kredytu jest obecnie głównym zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji (zwłaszcza aktywów ruchomych) w rodzimej gospodarce.

leasing

Charakterystyka rynku leasingowego

Branża leasingowa w ciągu ostatnich lat stała się kluczową jeśli chodzi o finansowanie potrzeb inwestycyjnych polskich przedsiębiorców, którzy chętnie korzystają z ofert firm leasingowych. Tylko w 2015 r. tą drogą sfinansowano 85,2% wszystkich aktywów. Inwestycje te przekroczyły rekordowy wynik 49,8 mld PLN. Przeważają tu aktywa ruchome (97,1%); nieruchomości stanowią 2,9% udziału w rynku.

Leasingobiorcy od lat zapewniają stabilny poziom finansowania, dlatego też cechą polskiego rynku leasingu jest jego stabilność. Szacuje się, że w Polsce z usług leasingu korzysta ok. 500 tyś. firm, z czego największy odsetek stanowią firmy z sektora MMŚP. Dla nich właśnie kluczową rolę odgrywa to, iż ta forma finansowania inwestycji umożliwia uproszczone procedury i minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia transakcji.  W opinii przedsiębiorców leasing jest elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt. Szeroko dostępne źródła finansowania w połączeniu z korzystnymi rozwiązaniami prawno-podatkowymi dla firm, przyczynią się do rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że pod koniec ubiegłego roku aż 57% polskich przedsiębiorców zadeklarowało, iż leasing był, jest lub będzie dla nich istotnym źródłem finansowani inwestycji. Zainteresowanie leasingiem w Polsce stawia nasz kraj na trzecim miejscu w UE (zaraz po Finlandii i Niemczech).

Kolejne miesiące pod znakiem wzrostów

Jeśli chodzi tylko o pierwszy kwartał br. dynamika branży wyniosła 23 %. Polscy leasingodawcy sfinansowali inwestycje o łącznej wartości 13 mld PLN, notując wysokie wzrosty w zakresie finansowania udzielonego na zakup pojazdów osobowych, dostawczych i środków transportu ciężkiego – odpowiadały one łącznie za 75 % inwestycji w strukturze finansowania przedmiotów.

Transport ciężki to sektor, który zanotował największy, bo 52,3 % wzrost. Łączna wartość transakcji dotyczących finansowania udzielonego na samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy, samoloty, statki oraz sprzęt kolejowy wyniosła w pierwszych trzech miesiącach roku 4,3 mld PLN, a udział w rynku tego segmentu wyniósł 33,4 %.

Także w obszarze pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony branża leasingowa wypracowała wysoki wynik w zakresie wartości nowych kontraktów (5,3 mld PLN, przy wysokiej, bo 33,6 % dynamice rynku). Obecnie wymienione aktywa w strukturze finansowania przedmiotów stanowią 41,4 %.

Jedynie obszar maszyn i urządzeń, liczony łącznie z IT, po I kw. br. znalazł się w strefie spadków. Główną tego przyczyną było niższe niż w ubiegłym roku finansowanie udzielone na maszyny rolnicze i budowlane. Mimo ujemnej dynamiki, łączna wartość nowych kontraktów w segmencie maszyn i urządzeń wyniosła 3,1 mld PLN. Maszyny mają zatem 24% udział w strukturze przedmiotowej rynku.

Wartość sektora nieruchomości w strukturze finansowania przedmiotów wyniosła w badanym okresie zaledwie 0,6 %, co oznacza że sektor ten wywarł dużo mniejszy wpływ na  wyniki branży leasingowej.

Prognozy rynku leasingowego

W kolejnych miesiącach i latach prognozowany jest dalszy wzrost w branży leasingowej (w 2016 r. oczekuje się wzrostu na poziomie 14%). Specjaliści branży spodziewają się przede wszystkim wyższego poziomu finansowania dla transportu ciężkiego oraz pojazdów OSD. Jeśli chodzi o pojazdy lekkie zakłada się utrzymanie dynamiki rejestracji nowych aut osobowych rzędu 10%. Finansowanie nieruchomości pozostanie niszowe w łącznej aktywności firm leasingowych (planowany 2,8% udział w rb.)

Podsumowując

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca polski sektor przedsiębiorstw leasingowych, która zrzesza 29 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL cyklicznie ogłasza wyniki osiągnięte przez branżę leasingową w naszym kraju. Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc ugruntowują one pozycję leasingu w Polsce, który obecnie jest jednym z głównych zewnętrznych źródeł inwestycji pracujących w rodzimej gospodarce.

Już 27 lipca br. odbędzie się kolejna konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu, podczas której eksperci rynku m.in. przedstawią wyniki rynku leasingu po I połowie 2016r., zaprezentują prognozę na kolejne miesiące roku oraz odniosą zmiany zachodzące na rynku leasingu do zmian i trendów widocznych w gospodarce.

Informacja za: www.leasing.org.pl, www.tsl-biznes.pl

Zapisz