Author: | Category: News |

Dostępne jest już dwudzieste ósme wydanie raportu Transport Market Monitor, który to prezentuje tempo rozwoju europejskiego transportu drogowego i zawiera obszerne dane za drugi kwartał 2016 roku. Publikacja przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz inne tematy związane z transportem. Na podstawie wskaźników przedstawionych w magazynie dowiadujemy się, że w badanym okresie ceny wzrosły o 5,3 % a wskaźnik możliwości przewozowych spadł o 20,6%. Jednak w porównaniu z II kwartałem 2015, wszystkie miesiące II kwartału 2016 wykazywały wzrost wskaźnika możliwości przewozowych a wskaźnik cen jest niższy o 8,1 %. Także wskaźnik cen oleju napędowego wykazuje na nieznaczne ożywienie.

dynamika-rynku-transportowego-2

Kwartalnik Transport Market Monitor jest wspólną pracą jednego z czołowych dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu – Capgemini Consulting i platformy logistycznej TRANSPOREON. Wszystkie materiały zawierają informacje na temat wiedzy, metodologii i koncepcji i są pozyskiwane w drodze działań badawczych i rozwojowych, prowadzonych przez te dwa przedsiębiorstwa.

Niskie ceny i wysoki wskaźnik możliwości przewozowych

W raporcie szczegółowo przedstawiono kształtowanie się wskaźnika cen i możliwości przewozowych od 2008 roku. Z opracowania wynika, że wysokiemu wskaźnikowi możliwości przewozowych towarzyszą uwarunkowane sezonowo niskie ceny. W II kwartale 2016 roku wskaźnik możliwości przewozowych spadł do poziomu 87,9 (-20,6 %). Wskaźnik znajduje się jednak na swoim najwyższym poziomie dla II kwartału od czasu rozpoczęcia pomiarów. Wskaźnik cen wzrósł natomiast do poziomu 96,3 (+5,3 %) w porównaniu do wskaźnika cen w I kwartale 2016. W porównaniu z poziomem wskaźnika w ubiegłym roku wskaźnik cen jest jednak niższy o 8,1 %.

Wskaźnik cen i możliwości przewozowych we wszystkich trzech miesiącach był równy lub wyższy niż w poprzednim kwartale. Największą różnicę między wskaźnikiem cen a wskaźnikiem możliwości przewozowych odnotowano w maju. W okresie ostatnich 12 miesięcy do grudnia wskaźnik cen był na podobnym poziomie, jak w poprzednim roku. Dopiero z początkiem I kwartału 2016 widoczny był niższy wskaźnik cen, niż w poprzednim roku. Różnica ta rosła nadal w II kwartale 2016 roku. Z kolei w I kwartale 2016 roku obserwowany był pierwszy od dziewięciu miesięcy wzrost wskaźnika możliwości  przewozowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Trend ten był kontynuowany w II kwartale 2016.

Różnice cenowe w transporcie

W II kwartale 2016 różnice cen oferowanych za zlecenia przewozowe spadły do 18 % (różnice cenowe są wartością średnią i generalnie rosną wraz ze zwiększaniem się odległości transportu). Spadek ten jest zgodny z tendencją obserwowaną w latach ubiegłych. Jednak różnica cen między ofertami w II kwartale 2016 była największą różnicą obserwowaną w II kwartale od 2009 roku (różnica cen wyniosła 23,2 %).

Ożywienie cen oleju napędowego

W związku z tym, że istnieje zależność pomiędzy wskaźnikiem cen oleju napędowego a wskaźnikiem cen transportu, eksperci porównują również te wskaźniki w raporcie. Wskaźnik cen oleju obliczany jest na podstawie danych w Unii Europejskiej, pozyskanych z Komisji Europejskiej.

W II kwartale 2016 wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł do wartości 68,4 i sugerował ożywienie po I kwartale 2016, gdy wskaźnik cen oleju napędowego osiągnął wówczas najniższą wartość od początku pomiarów. Wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł o 15,8 % w porównaniu z poprzednim kwartałem, jednak nie wrócił jeszcze do poziomu z IV kwartału 2015 roku. Także porównując II kwartał 2016 z II kwartałem 2015 widoczne jest, że wskaźnik cen oleju napędowego jest niższy o 17,1 %.

Indeks globalnego przepływu w handlu

Capgemini Consulting po raz kolejny opracowało również indeks przepływu w handlu dla Europy, który to wolumen znacząco wpływa na popyt na usługi transportowe i stosowne ceny. Indeks śledzi handel towarami i usługami w ujęciu kwartalnym na podstawie analizy wybranych parametrów związanych z handlem i rynkiem, pochodzących z najnowszych, oficjalnie dostępnych danych (związanych z importem i eksportem towarów i usług) z krajowych agencji.

Wolumen handlu spadł w I kwartale 2016 o -2,5 % w porównaniu z tym samym okresem z roku ubiegłego. W II kwartale 2016 roku oczekiwany był spadek wolumenu handlu o -4,4 % do 1941 mld euro w Europie, w porównaniu do I kwartału 2016 (2030 mld euro) oraz spadek o -7,0 % w porównaniu z tym samym okresem z roku ubiegłego. Jeśli liczby te potwierdzą się spodziewany wolumen handlu będzie niższy od IV kwartału 2011, gdy wynosił 1942 mld euro.

Podsumowując

Transport Market Monitor zapewnia kluczowy wgląd w europejski rynek transportowy wraz z miesięcznym przeglądem najważniejszych trendów. W tym wydaniu raportu przedstawiono informacje o rozwoju cen i możliwości przewozowych, sięgające roku 2008. W kwartalniku przedstawiony został dokładny zarys wzrostu cen w II kwartale 2016 w porównaniu z I kwartałem 2016. W analizie zawarto odpowiedzi na wiele pytań m.in. na jakim poziomie utrzymują się ceny i jakie były główne czynniki zmiany tych cen. Dodatkowo omówiono inne zagadnienia rynkowe, poparte szczegółową analizą.

Informacja za: www.transportmarketmonitor.com/pl