Author: | Category: Informacje, News |

7 czerwca 2011 roku została przyjęta na gruncie prawa europejskiego dyrektywa, dotycząca poboru opłat od ciężarówek za zanieczyszczenia i hałas. Dyrektywę przyjął Parlament Europejski.

Wszystkie przychody pochodzące z tego tytułu mają zostać przeznaczone docelowo na rozwój przyjaznych środowisku systemu transportowych w całej Unii Europejskiej. Około 15% tychże wpływów trafi na wsparcie finansowe projektów transeuropejskich sieci drogowych.

Eksperci twierdzą, że koszty wiążące się z wprowadzeniem w życie opłat nie przekroczą 4 eurocentów za pojazd na 1 kilometr. Co więcej, Parlament Europejski przewidział sytuację, w której państwa członkowskie Unii Europejskiej będą miały możliwość wystąpienia o zwolnienie z opłat pojazdów o ładowności maksymalnej do 12 ton. Taki wniosek zostanie przyjęty pod warunkiem, że będzie dobrze uzasadniony.

W ciągu 4 lat od chwili wprowadzenia opłat, każdy z krajów stosujących je, będzie miał obowiązek stworzenia sprawozdania i przekazania go Komisji Europejskiej, aby w dalszej kolejności udostępnić je wszystkim państwom członkowskim UE.

Opłaty nie obejmą samochodów ciężarowych, które spełniają normy EURO oraz tych, które przemieszczać się będą po europejskich drogach poza godzinami szczytu.