Author: | Category: News, Przepisy |

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad żąda od firm budujących autostrady przedstawienia spójnych i realnych programów naprawienia szczelin, jakie pojawiają się na nowo wybudowanych odcinkach autostrad w Polsce.

Co ciekawe, GDDKiA jest bezlitosna dla wykonawców dróg, ponieważ dała im zaledwie tydzień na przedstawienie wspominanych programów naprawczych. Do takiej decyzji skłoniło dyrekcję to, że zimowe mrozy spowodowały na budowanych autostradach A2 i A1 pojawienie się dużych szczelin w asfaltowej podbudowie. Najczęściej szczeliny te są obecne na tzw. szwach technologicznych.

Wezwanie do przygotowania programu naprawczego autostrad i usunięcia wad w drogach zostało wysłane przez GDDKiA do takich firm jak: Eurovia, Mostostal Warszawa, DSS, Budimex oraz Strabag. Wykonawcy autostrad w Polsce mają obowiązek dokonania pełnej inwentaryzacji spękań i przygotowania szczegółowej dokumentacji. Muszą dokonać odwiertów kontrolnych, zdiagnozować przyczyny i rozmiary uszkodzeń w drogach. Koniecznością jest też zabezpieczenie pęknięć i usunięcie wad.