Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

czas pracy kierowców

R_B_by_Gabi Schoenemann_pixelio.de

Ustawa dotycząca czasu pracy kierowców wprowadza nowy, średni tygodniowy czas pracy przedsiębiorców, którzy prowadzą osobiście pojazd na zlecenie innych podmiotów. Według nowych przepisów prawa czas ten nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin. Ustawa dopuszcza możliwość przekroczenia wyznaczonego limitu czasu pracy przedsiębiorcy kierującego pojazdem, ale tylko w przypadku, gdy w ciągu czterech ostatnich miesięcy nie przekroczył on średnio 48 godzin czasu pracy tygodniowo.

Jednocześnie, w ustawie znalazł się zapis, że kierowca posiadający własną firmę transportową, będzie sam prowadził ewidencję czasu pracy, bądź też będzie mógł ją zrealizować podmiot, który zlecił przewóz. Przedsiębiorcy prowadzący pojazdy na zlecenie innych podmiotów będą musieli przestrzegać czasu pracy kierowców, określonego w ustawie z 16 kwietnia 2004 roku. Jeśli kierowca nie będzie przestrzegał przepisów dotyczących limitów czasu pracy, grozi mu kara w wysokości 1 tys. zł, którą nałoży na niego Inspekcja Transportu Drogowego.