Author: | Category: News, Prognozy |

czechy import raportCzeski Urząd Statystyczny, na podstawie przeprowadzonych analiz wyników badań, stwierdza, że w ostatnim czasie nastąpił znaczący wzrost importu żywności z Polski. Dynamika importu na linii Polska – Czechy w zakresie żywności nabiera tempa. Tylko w ciągu 4 pierwszych miesięcy 2014 roku Republika Czeska dokonała importu żywności z Polski o wartości ponad 8,231 mld czeskich koron, czyli na kwotę około 1,242 mld zł.

W tym roku import żywności z Polski będzie prawdopodobnie charakteryzował się szybszą dynamiką wzrostu niż w roku ubiegłym. Już na podstawie tylko tych wyników zgromadzonych dotychczas przez Czeski Urząd Statystyczny można wysnuć taki wniosek.

W 2013 roku wartość importu z Polski do Czech była wyższa niż w 2012 roku o 6,7%. Obecnie, tylko w ciągu pierwszych 4 miesięcy 2014 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku notuje się wzrost o ponad 15%. Dynamika importu żywności z Polski do Czech jest wyższa niż importu z Niemiec i z innych państw Unii Europejskiej. Wynikać może to przede wszystkim z konkurencyjnej ceny polskiej żywności na rynku czeskim.