Author: | Category: Informacje |

ISKIP to uniwersalny automatyczny system, który identyfikuje pojazdy rozpoznając ich typ, rodzaj, markę, kolor oraz numer rejestracyjny zapewniając 95% wykrywalności. System ten, podobnie jak fotoradary może być instalowany na stałe np. na przejściach granicznych, ważnych węzłach drogowych czy mostach m.in w celu przeprowadzenia stastyk a w wersji przenośnej może służyć służbom specjalnym. Program ten używany jest już od 15 lat w Japonii a od 10 lat w Stanach Zjednoczonych.

Zasada działania
Pierwszy krok – wykonanie zdjęcia pojazdu. Każdy z autonomicznych punktów pomiaru wyposażony jest w kamerę stale monitorującą przejeżdżające pojazdy.
Drugi krok – analiza uzyskanego obrazu i identyfikacja pojazdu. Zainstalowane na terminalach oprogramowanie umożliwia określenie w czasie rzeczywistym wszystkich cech niezbędnych do identyfikacji obrazu zapisanego przez kamerę (numeru tablicy rejestracyjnej, rodzaju, marki oraz koloru pojazdu).
Trzeci krok – przekazanie danych z automatycznych punktów pomiaru do centrum monitoringu. Transfer ten odbywa się za pośrednictwem połączenia internetowego lub GPRS.
Czwarty krok – generowanie wyników i raportów. W centrum monitoringu dokonuje się obliczeń oraz porównania danych z poszczególnych punktów pomiarowych. Dane z systemu w postaci syntetycznych raportów są automatycznie przesyłane do odbiorców.

Rola ISKIP, jego zastosowanie i zalety
Korkujące się drogi stanowią duży problem dla każdego kraju i jego gospodarki transportowej. Problemy te można zniwelować poprzez zwiększenie przepustowości sieci drogowej. Dlatego w Polsce od wielu lat podejmowane są prace badawcze i wdrożeniowe nad systemami usprawniającymi ruch drogowy. Oznacza to że powstało ogromne zapotrzebowanie na automatyczne punkty pomiarowe, pozwalające tworzyć pogłębione statystyki ruchu drogowego, w tym określające jego natężenie, rodzaj pojazdów czy kierunki przemieszczania. Kolejnym faktorem przemawiającym za zastosowaniem ISKIP jest bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, które dzięki takim pomiarom może być znacznie zwiększone. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazały, że systemy wymuszające ograniczenie prędkości mają duży wpływ nie tylko na zmniejsznie liczby wypadków ale także na złagodzenie ich skutków. Ważna jest też funkcja takich systemów polegająca na: sterowaniu ruchem drogowym w tym m.in. znakami o zmiennej treści, które przekazują informacje o alternatywnych trasach, ostrzegają przed niebezpiecznymi sytuacjami takimi jaki złe warunki pogodowe, uszkodzeniami nawierzchni, a także wpływają na prędkość jazdy, utrzymywanie odpowiednich odstępów między pojazdami, regulowanie włączania się do ruchu, sterowanie sygnalizacją świetlną, informowanie o zmianie kierunków ruchu. ISKIP ma też duże zastosowanie w mieście, gdzie może np. zarządzać systemem parkowania.

ISKIP w Polsce
Wdrożenie systemu ISKIP w Polsce wymaga zmiany przepisów, gdyż nie ma podstaw prawnych do karania kierowcy za przejazd między dwoma punktami z nadmierną średnią prędkością. W ciągu jednego dnia na testowanym odcinku Tarczyn – Grójec na ok. 20 000 zarejestrowanych pojazdów w 41% przypadków prędkość przejazdowa była większa niż 105 km/h przy ograniczeniu do 80 km/h. Największa wyniosła 152 km/h. Kolejnym problemem jest brak środków finansowych, mimo olbrzymiej pomocy unijnego Programu Operacyjnego, który pokrywa aż 85% kosztów. Pnieważ jednak koszt jednego punktu pomiaru ruchu to aż 130 tys. zł a świadomość korzyści wynikających ze stosowania inteligentnych systemów zarządzania ruchem jest w Polsce stosunkowo niska, tak wysokie kwoty przeznaczane są na inne cele.

Artykuł bazuje na wywiadzie z inż. Tadeuszem Dzienisem z IBDiM, dostępnym na http://www.ibdim.edu.pl/index.php/pl/component/content/article/65-aktualnosci/531-inteligentne-sterowanie-ruchem