Author: | Category: News, Systemy, Technologia |

Konferencja ta odbyła się 1 marca br. w Wilnie. Wzięło w niej udział około 75 uczestników z Polski, Białorusi, Ukrainy, Finlandii i Rosji, oraz przedstawiciele organów celnych i związków transportu drogowego.
Celem spotkania była wymiana poglądów, doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących stosowania TIR Electronic Pre-Declaration (TIR-EPD) w swojej codziennej działalności, związanej z towarowym transportem drogowym.
Na konferencji podkreślono stale rosnące zainteresowanie aplikacją internetową IRU TIR-EPD, która ma szansę stać się ważnym narzędziem dla organów celnych i ogromnym ułatwieniem dla firm transportowych.
1 stycznia 2011 wszedł w życie obowiązek przygotowywania wywozowych/przywozowych skróconych deklaracji celnych w związku z transportem towarów z i do Unii Europejskiej. Wypełnienie takich deklaracji na granicy często wiąże się z dodatkową opłatą.
IRU TIR-EPD umożliwia bezpłatne przesyłanie dokumentów celnych za pośrednictwem internetu.
Z aplikacji udostępnionej przez International Road Transport Union można korzystać na stronie www.tirepd.org.